13914.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány Béla

SZÓCIKK: Pogány, 1. (M. Pogány) Béla, tanár, író, szül. Budapesten 1896., egyetemi tanulmányait u. o. végezte és nyert filozófiai doktorátust. 1923-27-ig Parisban tartózkodott, ahol a magyar irodalmat propagálta. Szerkesztésében megjelent egy gyűjtemény a modern magyar költők francia fordítású verseiből Anthologie de la poésie hongroise contemporaine (1927) címen. Jegyzeteivel jelent meg a magyar novellisták antológiája: Anthologie des prosateurs hongrois de aujourd'hui (Paris 1927.) Szerkesztette a magyar-francia szótárt (1928). Tanulmányai és cikkei a Nyugatban és a Pesti Naplóban jelentek meg. Díjat nyert a Nyugat novella pályázatán (1927). Parisban előadás-sorozatban ismertette a magyar irodalmat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3914. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13914.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány Béla

SZÓCIKK: Pogány, 1. M. Pogány Béla, tanár, író, szül. Budapesten 1896., egyetemi tanulmányait u. o. végezte és nyert filozófiai doktorátust. 1923-27-ig Parisban tartózkodott, ahol a magyar irodalmat propagálta. Szerkesztésében megjelent egy gyűjtemény a modern magyar költők francia fordítású verseiből Anthologie de la poésie hongroise contemporaine 1927 címen. Jegyzeteivel jelent meg a magyar novellisták antológiája: Anthologie des prosateurs hongrois de aujourd'hui Paris 1927. Szerkesztette a magyar-francia szótárt 1928 . Tanulmányai és cikkei a Nyugatban és a Pesti Naplóban jelentek meg. Díjat nyert a Nyugat novella pályázatán 1927 . Parisban előadás-sorozatban ismertette a magyar irodalmat.

13914.ht

CÍMSZÓ Pogán

SZEMÉLYNÉV Pogán Bél

SZÓCIKK Pogány 1 M Pogán Béla tanár író szül Budapeste 1896. egyetem tanulmányai u o végezt é nyer filozófia doktorátust 1923-27-i Parisba tartózkodott aho magya irodalma propagálta Szerkesztésébe megjelen eg gyűjtemén moder magya költő franci fordítás verseibő Anthologi d l poési hongrois contemporain 192 címen Jegyzeteive jelen me magya novellistá antológiája Anthologi de prosateur hongroi d aujourd'hu Pari 1927 Szerkesztett magyar-franci szótár 192 Tanulmánya é cikke Nyugatba é Pest Naplóba jelente meg Díja nyer Nyuga novell pályázatá 192 Parisba előadás-sorozatba ismertett magya irodalmat

13914.h

CÍMSZ Pogá

SZEMÉLYNÉ Pogá Bé

SZÓCIK Pogán Pogá Bél taná ír szü Budapest 1896 egyete tanulmánya végez nye filozófi doktorátus 1923-27- Parisb tartózkodot ah magy irodalm propagált Szerkesztéséb megjele e gyűjtemé mode magy költ franc fordítá verseib Antholog poés hongroi contemporai 19 címe Jegyzeteiv jele m magy novellist antológiáj Antholog d prosateu hongro aujourd'h Par 192 Szerkesztet magyar-franc szótá 19 Tanulmány cikk Nyugatb Pes Naplób jelent me Díj nye Nyug novel pályázat 19 Parisb előadás-sorozatb ismertet magy irodalma

13914.

CÍMS Pog

SZEMÉLYN Pog B

SZÓCI Pogá Pog Bé tan í sz Budapes 189 egyet tanulmány vége ny filozóf doktorátu 1923-27 Paris tartózkodo a mag irodal propagál Szerkesztésé megjel gyűjtem mod mag köl fran fordít versei Antholo poé hongro contempora 1 cím Jegyzetei jel mag novellis antológiá Antholo prosate hongr aujourd' Pa 19 Szerkeszte magyar-fran szót 1 Tanulmán cik Nyugat Pe Napló jelen m Dí ny Nyu nove pályáza 1 Paris előadás-sorozat ismerte mag irodalm

13914

CÍM Po

SZEMÉLY Po

SZÓC Pog Po B ta s Budape 18 egye tanulmán vég n filozó doktorát 1923-2 Pari tartózkod ma iroda propagá Szerkesztés megje gyűjte mo ma kö fra fordí verse Anthol po hongr contempor cí Jegyzete je ma novelli antológi Anthol prosat hong aujourd P 1 Szerkeszt magyar-fra szó Tanulmá ci Nyuga P Napl jele D n Ny nov pályáz Pari előadás-soroza ismert ma irodal

1391

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ Po P t Budap 1 egy tanulmá vé filoz doktorá 1923- Par tartózko m irod propag Szerkeszté megj gyűjt m m k fr ford vers Antho p hong contempo c Jegyzet j m novell antológ Antho prosa hon aujour Szerkesz magyar-fr sz Tanulm c Nyug Nap jel N no pályá Par előadás-soroz ismer m iroda