13916.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány József

SZÓCIKK: P. József, író és hírlapíró műfordító, szül. 1886. A Népszava és Szocializmus munkatársa, a párt szerkesztésében megjelent Tudás szerkesztője volt. Szerkesztette még a Természettudományi könyvtárt. Ez utóbbihoz magas színvonalú bevezető tanulmányokat írt. Napóleon c. drámája színre került a Nemzeti Színházban. A forradalomban a katonai tanács vezetőtagja, majd a proletárdiktatúra alatt népbiztos volt. A diktatúra bukása után külföldre menekült. Most Oroszországban él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3916. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13916.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány József

SZÓCIKK: P. József, író és hírlapíró műfordító, szül. 1886. A Népszava és Szocializmus munkatársa, a párt szerkesztésében megjelent Tudás szerkesztője volt. Szerkesztette még a Természettudományi könyvtárt. Ez utóbbihoz magas színvonalú bevezető tanulmányokat írt. Napóleon c. drámája színre került a Nemzeti Színházban. A forradalomban a katonai tanács vezetőtagja, majd a proletárdiktatúra alatt népbiztos volt. A diktatúra bukása után külföldre menekült. Most Oroszországban él.

13916.ht

CÍMSZÓ Pogán

SZEMÉLYNÉV Pogán Józse

SZÓCIKK P József ír é hírlapír műfordító szül 1886 Népszav é Szocializmu munkatársa pár szerkesztésébe megjelen Tudá szerkesztőj volt Szerkesztett mé Természettudomány könyvtárt E utóbbiho maga színvonal bevezet tanulmányoka írt Napóleo c drámáj színr kerül Nemzet Színházban forradalomba katona tanác vezetőtagja maj proletárdiktatúr alat népbizto volt diktatúr bukás utá külföldr menekült Mos Oroszországba él

13916.h

CÍMSZ Pogá

SZEMÉLYNÉ Pogá Józs

SZÓCIK Józse í hírlapí műfordít szü 188 Népsza Szocializm munkatárs pá szerkesztéséb megjele Tud szerkesztő vol Szerkesztet m Természettudomán könyvtár utóbbih mag színvona beveze tanulmányok ír Napóle drámá szín kerü Nemze Színházba forradalomb katon taná vezetőtagj ma proletárdiktatú ala népbizt vol diktatú buká ut külföld menekül Mo Oroszországb é

13916.

CÍMS Pog

SZEMÉLYN Pog Józ

SZÓCI Józs hírlap műfordí sz 18 Népsz Szocializ munkatár p szerkesztésé megjel Tu szerkeszt vo Szerkeszte Természettudomá könyvtá utóbbi ma színvon bevez tanulmányo í Napól drám szí ker Nemz Színházb forradalom kato tan vezetőtag m proletárdiktat al népbiz vo diktat buk u külföl menekü M Oroszország

13916

CÍM Po

SZEMÉLY Po Jó

SZÓC Józ hírla műford s 1 Néps Szociali munkatá szerkesztés megje T szerkesz v Szerkeszt Természettudom könyvt utóbb m színvo beve tanulmány Napó drá sz ke Nem Színház forradalo kat ta vezetőta proletárdikta a népbi v dikta bu külfö menek Oroszorszá

1391

CÍ P

SZEMÉL P J

SZÓ Jó hírl műfor Nép Szocial munkat szerkeszté megj szerkes Szerkesz Természettudo könyv utób színv bev tanulmán Nap dr s k Ne Színhá forradal ka t vezetőt proletárdikt népb dikt b külf mene Oroszorsz