13917.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány László

SZÓCIKK: P. László, szerkesztő és lapkiadó, szül. Győrött, 1901 júl. 18. A lipcsei Technikum für Buchdrucker főiskolán szerzett képesítést. Több erdélyi lap munkatársa volt és a temesvári Hunyadi nyomda vezetője. Apja, P. Mihály halála után 1926. szerkesztője lett a Temesvári Hírlapnak. Résztvett a bánsági magyar párt és a kisebbségi újságírók szervezetének vezetésében. Megszervezte a magyar ifjúságot és elnöke lett a Bánsági Magyar Párt ifjúsági osztályának. Novellákat is írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3917. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13917.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány László

SZÓCIKK: P. László, szerkesztő és lapkiadó, szül. Győrött, 1901 júl. 18. A lipcsei Technikum für Buchdrucker főiskolán szerzett képesítést. Több erdélyi lap munkatársa volt és a temesvári Hunyadi nyomda vezetője. Apja, P. Mihály halála után 1926. szerkesztője lett a Temesvári Hírlapnak. Résztvett a bánsági magyar párt és a kisebbségi újságírók szervezetének vezetésében. Megszervezte a magyar ifjúságot és elnöke lett a Bánsági Magyar Párt ifjúsági osztályának. Novellákat is írt.

13917.ht

CÍMSZÓ Pogán

SZEMÉLYNÉV Pogán Lászl

SZÓCIKK P László szerkeszt é lapkiadó szül Győrött 190 júl 18 lipcse Techniku fü Buchdrucke főiskolá szerzet képesítést Töb erdély la munkatárs vol é temesvár Hunyad nyomd vezetője Apja P Mihál halál utá 1926 szerkesztőj let Temesvár Hírlapnak Résztvet bánság magya pár é kisebbség újságíró szervezeténe vezetésében Megszervezt magya ifjúságo é elnök let Bánság Magya Pár ifjúság osztályának Novelláka i írt

13917.h

CÍMSZ Pogá

SZEMÉLYNÉ Pogá Lász

SZÓCIK Lászl szerkesz lapkiad szü Győröt 19 jú 1 lipcs Technik f Buchdruck főiskol szerze képesítés Tö erdél l munkatár vo temesvá Hunya nyom vezetőj Apj Mihá halá ut 192 szerkesztő le Temesvá Hírlapna Résztve bánsá magy pá kisebbsé újságír szervezetén vezetésébe Megszervez magy ifjúság elnö le Bánsá Magy Pá ifjúsá osztályána Novellák ír

13917.

CÍMS Pog

SZEMÉLYN Pog Lás

SZÓCI Lász szerkes lapkia sz Győrö 1 j lipc Techni Buchdruc főisko szerz képesíté T erdé munkatá v temesv Huny nyo vezető Ap Mih hal u 19 szerkeszt l Temesv Hírlapn Résztv báns mag p kisebbs újságí szervezeté vezetéséb Megszerve mag ifjúsá eln l Báns Mag P ifjús osztályán Novellá í

13917

CÍM Po

SZEMÉLY Po Lá

SZÓC Lás szerke lapki s Győr lip Techn Buchdru főisk szer képesít erd munkat temes Hun ny vezet A Mi ha 1 szerkesz Temes Hírlap Részt bán ma kisebb újság szervezet vezetésé Megszerv ma ifjús el Bán Ma ifjú osztályá Novell

1391

CÍ P

SZEMÉL P L

SZÓ Lá szerk lapk Győ li Tech Buchdr főis sze képesí er munka teme Hu n veze M h szerkes Teme Hírla Rész bá m kiseb újsá szerveze vezetés Megszer m ifjú e Bá M ifj osztály Novel