13918.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány Margit

SZÓCIKK: P. Margit, festő, szül. Budapesten 1879. A fővárosban, Nagybányán és Parisban tanult. A Műcsarnok 1905-iki tavaszi tárlatán állított ki először, azután arcképeket, figurális képeket, csendéleteket és tájképeket a Nemzeti Szalon kiállításain. 1913-ban gyűjteményes kiállítása volt a Könyves Kálmán szalonjában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3918. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13918.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány Margit

SZÓCIKK: P. Margit, festő, szül. Budapesten 1879. A fővárosban, Nagybányán és Parisban tanult. A Műcsarnok 1905-iki tavaszi tárlatán állított ki először, azután arcképeket, figurális képeket, csendéleteket és tájképeket a Nemzeti Szalon kiállításain. 1913-ban gyűjteményes kiállítása volt a Könyves Kálmán szalonjában.

13918.ht

CÍMSZÓ Pogán

SZEMÉLYNÉV Pogán Margi

SZÓCIKK P Margit festő szül Budapeste 1879 fővárosban Nagybányá é Parisba tanult Műcsarno 1905-ik tavasz tárlatá állítot k először azutá arcképeket figuráli képeket csendéleteke é tájképeke Nemzet Szalo kiállításain 1913-ba gyűjteménye kiállítás vol Könyve Kálmá szalonjában

13918.h

CÍMSZ Pogá

SZEMÉLYNÉ Pogá Marg

SZÓCIK Margi fest szü Budapest 187 fővárosba Nagybány Parisb tanul Műcsarn 1905-i tavas tárlat állíto előszö azut arcképeke figurál képeke csendéletek tájképek Nemze Szal kiállításai 1913-b gyűjtemény kiállítá vo Könyv Kálm szalonjába

13918.

CÍMS Pog

SZEMÉLYN Pog Mar

SZÓCI Marg fes sz Budapes 18 fővárosb Nagybán Paris tanu Műcsar 1905- tava tárla állít elősz azu arcképek figurá képek csendélete tájképe Nemz Sza kiállítása 1913- gyűjtemén kiállít v Köny Kál szalonjáb

13918

CÍM Po

SZEMÉLY Po Ma

SZÓC Mar fe s Budape 1 főváros Nagybá Pari tan Műcsa 1905 tav tárl állí elős az arcképe figur képe csendélet tájkép Nem Sz kiállítás 1913 gyűjtemé kiállí Kön Ká szalonjá

1391

CÍ P

SZEMÉL P M

SZÓ Ma f Budap főváro Nagyb Par ta Műcs 190 ta tár áll elő a arckép figu kép csendéle tájké Ne S kiállítá 191 gyűjtem kiáll Kö K szalonj