13921.htm

CÍMSZÓ: Pokol

SZÓCIKK: Pokol a legrégibb zsidó felfogás szerint az a hely, hol a túlvilágon a büntetéseket osztják. Héberül Gé-Hinnom-nak mondják, korrumpált formában gehenemnek. Az ókor héber tudósainál a P. jóformán semmi szerepet sem játszott. A bibliai eredetű szó gyehennává alakult át a magyar nyelvhasználatban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3921. címszó a lexikon => 713. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13921.htm

CÍMSZÓ: Pokol

SZÓCIKK: Pokol a legrégibb zsidó felfogás szerint az a hely, hol a túlvilágon a büntetéseket osztják. Héberül Gé-Hinnom-nak mondják, korrumpált formában gehenemnek. Az ókor héber tudósainál a P. jóformán semmi szerepet sem játszott. A bibliai eredetű szó gyehennává alakult át a magyar nyelvhasználatban.

13921.ht

CÍMSZÓ Poko

SZÓCIKK Poko legrégib zsid felfogá szerin a hely ho túlvilágo büntetéseke osztják Héberü Gé-Hinnom-na mondják korrumpál formába gehenemnek A óko hébe tudósainá P jóformá semm szerepe se játszott biblia eredet sz gyehennáv alakul á magya nyelvhasználatban

13921.h

CÍMSZ Pok

SZÓCIK Pok legrégi zsi felfog szeri hel h túlvilág büntetések osztjá Héber Gé-Hinnom-n mondjá korrumpá formáb gehenemne ók héb tudósain jóform sem szerep s játszot bibli erede s gyehenná alaku magy nyelvhasználatba

13921.

CÍMS Po

SZÓCI Po legrég zs felfo szer he túlvilá büntetése osztj Hébe Gé-Hinnom- mondj korrump formá gehenemn ó hé tudósai jófor se szere játszo bibl ered gyehenn alak mag nyelvhasználatb

13921

CÍM P

SZÓC P legré z felf sze h túlvil büntetés oszt Héb Gé-Hinnom mond korrum form gehenem h tudósa jófo s szer játsz bib ere gyehen ala ma nyelvhasználat

1392SZÓ legr fel sz túlvi bünteté osz Hé Gé-Hinno mon korru for gehene tudós jóf sze játs bi er gyehe al m nyelvhasznála