13922.htm

CÍMSZÓ: Polgár

SZEMÉLYNÉV: Polgár Izsó

SZÓCIKK: Polgár Izsó, a magyarországi eszperantó mozgalom megalapítója, szül. Temesváron 1883. A nyomdász mesterséget tanulta. Később Parisba került, ahol megismerkedett az eszperantó nyelv terjesztésére irányuló mozgalommal, amelynek odaadó híve lett. 1913-ban megalapította a Magyar Esperantista Munkások Egyesületét és megírta az esperantó nyelv tankönyvét, amely 1000 példányban forog közkézen. P. jelenleg Parisban él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3922. címszó a lexikon => 713. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13922.htm

CÍMSZÓ: Polgár

SZEMÉLYNÉV: Polgár Izsó

SZÓCIKK: Polgár Izsó, a magyarországi eszperantó mozgalom megalapítója, szül. Temesváron 1883. A nyomdász mesterséget tanulta. Később Parisba került, ahol megismerkedett az eszperantó nyelv terjesztésére irányuló mozgalommal, amelynek odaadó híve lett. 1913-ban megalapította a Magyar Esperantista Munkások Egyesületét és megírta az esperantó nyelv tankönyvét, amely 1000 példányban forog közkézen. P. jelenleg Parisban él.

13922.ht

CÍMSZÓ Polgá

SZEMÉLYNÉV Polgá Izs

SZÓCIKK Polgá Izsó magyarország eszperant mozgalo megalapítója szül Temesváro 1883 nyomdás mestersége tanulta Későb Parisb került aho megismerkedet a eszperant nyel terjesztésér irányul mozgalommal amelyne odaad hív lett 1913-ba megalapított Magya Esperantist Munkáso Egyesületé é megírt a esperant nyel tankönyvét amel 100 példányba foro közkézen P jelenle Parisba él

13922.h

CÍMSZ Polg

SZEMÉLYNÉ Polg Iz

SZÓCIK Polg Izs magyarorszá eszperan mozgal megalapítój szü Temesvár 188 nyomdá mesterség tanult Késő Paris kerül ah megismerkede eszperan nye terjesztésé irányu mozgalomma amelyn odaa hí let 1913-b megalapítot Magy Esperantis Munkás Egyesület megír esperan nye tankönyvé ame 10 példányb for közkéze jelenl Parisb é

13922.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol I

SZÓCI Pol Iz magyarorsz eszpera mozga megalapító sz Temesvá 18 nyomd mestersé tanul Kés Pari kerü a megismerked eszpera ny terjesztés irány mozgalomm amely oda h le 1913- megalapíto Mag Esperanti Munká Egyesüle megí espera ny tankönyv am 1 példány fo közkéz jelen Paris

13922

CÍM Po

SZEMÉLY Po

SZÓC Po I magyarors eszper mozg megalapít s Temesv 1 nyom mesters tanu Ké Par ker megismerke eszper n terjeszté irán mozgalom amel od l 1913 megalapít Ma Esperant Munk Egyesül meg esper n tanköny a példán f közké jele Pari

1392

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ P magyaror eszpe moz megalapí Temes nyo mester tan K Pa ke megismerk eszpe terjeszt irá mozgalo ame o 191 megalapí M Esperan Mun Egyesü me espe tankön példá közk jel Par