13924.htm

CÍMSZÓ: Politzer

SZEMÉLYNÉV: Politzer Ádám

SZÓCIKK: "Politzer, 1. Ádám, orvosprofesszor, szül. Albertin 1835 okt. l., megh. Bécsben 1920 aug. 10. A bécsi egyetemen tanult s ott nyerte el diplomáját. U. o. telepedett le, mint gyakorló orvos. 1861-ben a bécsi egyetemen a fülsebészet magántanára, 1870. rk. tanár, 1873. a fülgyógyászati klinika igazgatója, 1895. pedig nyilvános rendes egyetemi tanár lett. A fülgyógyászati klinikát anatómiai preparátumaival ő tette világhírűvé. Számos tanulmányán kívül főbb művei: Die Beleuchtungsbilder des Trommelfells (1865); Zehn Wandtafeln zur Anatomie des Gehörorgans (1873); Atlas zur Beleuchtungsbilder des Trommelfells (14 színes táblázattal és 392 diagrammal, 1876); Lehrbuch der Ohrenheilkunde (1878); Die anatomische Zergliederung des menschlichen Gehörorgans im normalen und kranken Zustande (1889)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3924. címszó a lexikon => 713. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13924.htm

CÍMSZÓ: Politzer

SZEMÉLYNÉV: Politzer Ádám

SZÓCIKK: Politzer, 1. Ádám, orvosprofesszor, szül. Albertin 1835 okt. l., megh. Bécsben 1920 aug. 10. A bécsi egyetemen tanult s ott nyerte el diplomáját. U. o. telepedett le, mint gyakorló orvos. 1861-ben a bécsi egyetemen a fülsebészet magántanára, 1870. rk. tanár, 1873. a fülgyógyászati klinika igazgatója, 1895. pedig nyilvános rendes egyetemi tanár lett. A fülgyógyászati klinikát anatómiai preparátumaival ő tette világhírűvé. Számos tanulmányán kívül főbb művei: Die Beleuchtungsbilder des Trommelfells 1865 ; Zehn Wandtafeln zur Anatomie des Gehörorgans 1873 ; Atlas zur Beleuchtungsbilder des Trommelfells 14 színes táblázattal és 392 diagrammal, 1876 ; Lehrbuch der Ohrenheilkunde 1878 ; Die anatomische Zergliederung des menschlichen Gehörorgans im normalen und kranken Zustande 1889

13924.ht

CÍMSZÓ Politze

SZEMÉLYNÉV Politze Ádá

SZÓCIKK Politzer 1 Ádám orvosprofesszor szül Alberti 183 okt l. megh Bécsbe 192 aug 10 bécs egyeteme tanul ot nyert e diplomáját U o telepedet le min gyakorl orvos 1861-be bécs egyeteme fülsebésze magántanára 1870 rk tanár 1873 fülgyógyászat klinik igazgatója 1895 pedi nyilváno rende egyetem taná lett fülgyógyászat kliniká anatómia preparátumaiva tett világhírűvé Számo tanulmányá kívü főb művei Di Beleuchtungsbilde de Trommelfell 186 Zeh Wandtafel zu Anatomi de Gehörorgan 187 Atla zu Beleuchtungsbilde de Trommelfell 1 színe táblázatta é 39 diagrammal 187 Lehrbuc de Ohrenheilkund 187 Di anatomisch Zergliederun de menschliche Gehörorgan i normale un kranke Zustand 188

13924.h

CÍMSZ Politz

SZEMÉLYNÉ Politz Ád

SZÓCIK Politze Ádá orvosprofesszo szü Albert 18 ok l meg Bécsb 19 au 1 béc egyetem tanu o nyer diplomájá telepede l mi gyakor orvo 1861-b béc egyetem fülsebész magántanár 187 r taná 187 fülgyógyásza klini igazgatój 189 ped nyilván rend egyete tan let fülgyógyásza klinik anatómi preparátumaiv tet világhírűv Szám tanulmány kív fő műve D Beleuchtungsbild d Trommelfel 18 Ze Wandtafe z Anatom d Gehörorga 18 Atl z Beleuchtungsbild d Trommelfel szín táblázatt 3 diagramma 18 Lehrbu d Ohrenheilkun 18 D anatomisc Zergliederu d menschlich Gehörorga normal u krank Zustan 18

13924.

CÍMS Polit

SZEMÉLYN Polit Á

SZÓCI Politz Ád orvosprofessz sz Alber 1 o me Bécs 1 a bé egyete tan nye diplomáj teleped m gyako orv 1861- bé egyete fülsebés magántaná 18 tan 18 fülgyógyász klin igazgató 18 pe nyilvá ren egyet ta le fülgyógyász klini anatóm preparátumai te világhírű Szá tanulmán kí f műv Beleuchtungsbil Trommelfe 1 Z Wandtaf Anato Gehörorg 1 At Beleuchtungsbil Trommelfe szí táblázat diagramm 1 Lehrb Ohrenheilku 1 anatomis Zerglieder menschlic Gehörorg norma kran Zusta 1

13924

CÍM Poli

SZEMÉLY Poli

SZÓC Polit Á orvosprofess s Albe m Béc b egyet ta ny diplomá telepe gyak or 1861 b egyet fülsebé magántan 1 ta 1 fülgyógyás kli igazgat 1 p nyilv re egye t l fülgyógyás klin anató preparátuma t világhír Sz tanulmá k mű Beleuchtungsbi Trommelf Wandta Anat Gehöror A Beleuchtungsbi Trommelf sz tábláza diagram Lehr Ohrenheilk anatomi Zergliede menschli Gehöror norm kra Zust

1392

CÍ Pol

SZEMÉL Pol

SZÓ Poli orvosprofes Alb Bé egye t n diplom telep gya o 186 egye fülseb magánta t fülgyógyá kl igazga nyil r egy fülgyógyá kli anat preparátum világhí S tanulm m Beleuchtungsb Trommel Wandt Ana Gehöro Beleuchtungsb Trommel s tábláz diagra Leh Ohrenheil anatom Zerglied menschl Gehöro nor kr Zus