13929.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Győző

SZÓCIKK: "P. Győző, ügyvéd, szül. Nagybecskereken 1863. megh. u. o. 1921. Középiskoláit szülővárosában, jogi tanulmányait Budapesten, Heidelbergben és Berlinben végezte. Ügyvédi irodát Becskereken nyitott és csakhamar élénk tevékenységet fejtett ki a megye- és város kulturális, politikai és társadalmi intézményeiben. A megye közigazgatási bizottságának sok éven át volt tagja. A zsidó hitközségnek eleinte alelnöke és azután sok éven át, élete végéig elnöke volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3929. címszó a lexikon => 714. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13929.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Győző

SZÓCIKK: P. Győző, ügyvéd, szül. Nagybecskereken 1863. megh. u. o. 1921. Középiskoláit szülővárosában, jogi tanulmányait Budapesten, Heidelbergben és Berlinben végezte. Ügyvédi irodát Becskereken nyitott és csakhamar élénk tevékenységet fejtett ki a megye- és város kulturális, politikai és társadalmi intézményeiben. A megye közigazgatási bizottságának sok éven át volt tagja. A zsidó hitközségnek eleinte alelnöke és azután sok éven át, élete végéig elnöke volt.

13929.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Győz

SZÓCIKK P Győző ügyvéd szül Nagybecskereke 1863 megh u o 1921 Középiskolái szülővárosában jog tanulmányai Budapesten Heidelbergbe é Berlinbe végezte Ügyvéd irodá Becskereke nyitot é csakhama élén tevékenysége fejtet k megye é váro kulturális politika é társadalm intézményeiben megy közigazgatás bizottságána so éve á vol tagja zsid hitközségne eleint alelnök é azutá so éve át élet végéi elnök volt

13929.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Győ

SZÓCIK Győz ügyvé szü Nagybecskerek 186 meg 192 Középiskolá szülővárosába jo tanulmánya Budapeste Heidelbergb Berlinb végezt Ügyvé irod Becskerek nyito csakham élé tevékenység fejte megy vár kulturáli politik társadal intézményeibe meg közigazgatá bizottságán s év vo tagj zsi hitközségn elein alelnö azut s év á éle végé elnö vol

13929.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Gy

SZÓCI Győ ügyv sz Nagybecskere 18 me 19 Középiskol szülővárosáb j tanulmány Budapest Heidelberg Berlin végez Ügyv iro Becskere nyit csakha él tevékenysé fejt meg vá kulturál politi társada intézményeib me közigazgat bizottságá é v tag zs hitközség elei aleln azu é él vég eln vo

13929

CÍM Po

SZEMÉLY Po G

SZÓC Gy ügy s Nagybecsker 1 m 1 Középisko szülővárosá tanulmán Budapes Heidelber Berli vége Ügy ir Becsker nyi csakh é tevékenys fej me v kulturá polit társad intézményei m közigazga bizottság ta z hitközsé ele alel az é vé el v

1392

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ G üg Nagybecske Középisk szülőváros tanulmá Budape Heidelbe Berl vég Üg i Becske ny csak tevékeny fe m kultur poli társa intézménye közigazg bizottsá t hitközs el ale a v e