13931.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Herman

SZÓCIKK: P. Herman, orvos, szül. Miskolcon 1807. megh. Nagyváradon 1881. aug. 2. Atyja szinti orvos volt Miskolcon, de fiatalon meghalt. P. bécsi, pesti és prágai egyetemeken tanult és Pesten nyert oklevelet 1832. A kolerajárvány idején Teleki gróf birtokán, Szirákon fejtett ki érdemes munkásságot. Azután Nagyváradon telepedett ahol nagy tiszteletnek örvendett, aminek legjobb bizonyítéka, hogy a Biharmegyei Nemzeti Kaszinó alelnökévé választotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3931. címszó a lexikon => 714. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13931.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Herman

SZÓCIKK: P. Herman, orvos, szül. Miskolcon 1807. megh. Nagyváradon 1881. aug. 2. Atyja szinti orvos volt Miskolcon, de fiatalon meghalt. P. bécsi, pesti és prágai egyetemeken tanult és Pesten nyert oklevelet 1832. A kolerajárvány idején Teleki gróf birtokán, Szirákon fejtett ki érdemes munkásságot. Azután Nagyváradon telepedett ahol nagy tiszteletnek örvendett, aminek legjobb bizonyítéka, hogy a Biharmegyei Nemzeti Kaszinó alelnökévé választotta.

13931.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Herma

SZÓCIKK P Herman orvos szül Miskolco 1807 megh Nagyvárado 1881 aug 2 Atyj szint orvo vol Miskolcon d fiatalo meghalt P bécsi pest é prága egyetemeke tanul é Peste nyer oklevele 1832 kolerajárván idejé Telek gró birtokán Sziráko fejtet k érdeme munkásságot Azutá Nagyvárado telepedet aho nag tiszteletne örvendett amine legjob bizonyítéka hog Biharmegye Nemzet Kaszin alelnökév választotta

13931.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Herm

SZÓCIK Herma orvo szü Miskolc 180 meg Nagyvárad 188 au Aty szin orv vo Miskolco fiatal meghal bécs pes prág egyetemek tanu Pest nye oklevel 183 kolerajárvá idej Tele gr birtoká Szirák fejte érdem munkásságo Azut Nagyvárad telepede ah na tiszteletn örvendet amin legjo bizonyíték ho Biharmegy Nemze Kaszi alelnöké választott

13931.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Her

SZÓCI Herm orv sz Miskol 18 me Nagyvára 18 a At szi or v Miskolc fiata megha béc pe prá egyeteme tan Pes ny okleve 18 kolerajárv ide Tel g birtok Szirá fejt érde munkásság Azu Nagyvára teleped a n tisztelet örvende ami legj bizonyíté h Biharmeg Nemz Kasz alelnök választot

13931

CÍM Po

SZEMÉLY Po He

SZÓC Her or s Misko 1 m Nagyvár 1 A sz o Miskol fiat megh bé p pr egyetem ta Pe n oklev 1 kolerajár id Te birto Szir fej érd munkássá Az Nagyvár telepe tisztele örvend am leg bizonyít Biharme Nem Kas alelnö választo

1393

CÍ P

SZEMÉL P H

SZÓ He o Misk Nagyvá s Misko fia meg b p egyete t P okle kolerajá i T birt Szi fe ér munkáss A Nagyvá telep tisztel örven a le bizonyí Biharm Ne Ka aleln választ