13934.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Joachim

SZÓCIKK: P. Joachim, rabbi, szül. Magyarországon 1798., megh. Trebitschben (Morvaország) 1879. dec. 16., ahol 1828 óta töltötte be a rabbiállást. Nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki. Mekór Chajim címen kommentárokat írt R. Isaac Arama Akédasz Jicchok c. filozófiai művéhez (Pressburg 1849., 2. kiad. Warsava 1885) s megírta a mű szerzőjének életrajzát, azonkívül hébernyelvű költeményeket írt a Bikuré ho-Ittimbe, valamint a Stern-féle Kevucasz Chachómimba a talmudi életszabályokról. Ezeken kívül még több hébernyelvű folyóiratnak volt állandó munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3934. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13934.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Joachim

SZÓCIKK: P. Joachim, rabbi, szül. Magyarországon 1798., megh. Trebitschben Morvaország 1879. dec. 16., ahol 1828 óta töltötte be a rabbiállást. Nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki. Mekór Chajim címen kommentárokat írt R. Isaac Arama Akédasz Jicchok c. filozófiai művéhez Pressburg 1849., 2. kiad. Warsava 1885 s megírta a mű szerzőjének életrajzát, azonkívül hébernyelvű költeményeket írt a Bikuré ho-Ittimbe, valamint a Stern-féle Kevucasz Chachómimba a talmudi életszabályokról. Ezeken kívül még több hébernyelvű folyóiratnak volt állandó munkatársa.

13934.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Joachi

SZÓCIKK P Joachim rabbi szül Magyarországo 1798. megh Trebitschbe Morvaorszá 1879 dec 16. aho 182 ót töltött b rabbiállást Nag irodalm tevékenysége fejtet ki Mekó Chaji címe kommentároka ír R Isaa Aram Akédas Jiccho c filozófia művéhe Pressbur 1849. 2 kiad Warsav 188 megírt m szerzőjéne életrajzát azonkívü hébernyelv költeményeke ír Bikur ho-Ittimbe valamin Stern-fél Kevucas Chachómimb talmud életszabályokról Ezeke kívü mé töb hébernyelv folyóiratna vol álland munkatársa

13934.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Joach

SZÓCIK Joachi rabb szü Magyarország 1798 meg Trebitschb Morvaorsz 187 de 16 ah 18 ó töltöt rabbiállás Na irodal tevékenység fejte k Mek Chaj cím kommentárok í Isa Ara Akéda Jicch filozófi művéh Pressbu 1849 kia Warsa 18 megír szerzőjén életrajzá azonkív hébernyel költemények í Biku ho-Ittimb valami Stern-fé Kevuca Chachómim talmu életszabályokró Ezek kív m tö hébernyel folyóiratn vo állan munkatárs

13934.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Joac

SZÓCI Joach rab sz Magyarorszá 179 me Trebitsch Morvaors 18 d 1 a 1 töltö rabbiállá N iroda tevékenysé fejt Me Cha cí kommentáro Is Ar Akéd Jicc filozóf művé Pressb 184 ki Wars 1 megí szerzőjé életrajz azonkí hébernye költeménye Bik ho-Ittim valam Stern-f Kevuc Chachómi talm életszabályokr Eze kí t hébernye folyóirat v álla munkatár

13934

CÍM Po

SZEMÉLY Po Joa

SZÓC Joac ra s Magyarorsz 17 m Trebitsc Morvaor 1 tölt rabbiáll irod tevékenys fej M Ch c kommentár I A Aké Jic filozó műv Press 18 k War meg szerzőj életraj azonk héberny költemény Bi ho-Itti vala Stern- Kevu Chachóm tal életszabályok Ez k héberny folyóira áll munkatá

1393

CÍ P

SZEMÉL P Jo

SZÓ Joa r Magyarors 1 Trebits Morvao töl rabbiál iro tevékeny fe C kommentá Ak Ji filoz mű Pres 1 Wa me szerző életra azon hébern költemén B ho-Itt val Stern Kev Chachó ta életszabályo E hébern folyóir ál munkat