13936.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Lévi

SZÓCIKK: "P. Lévi, rabbi, szül. Nagymartonban. Prágában tanult Landau Ezekielnél. Ttrietsch választotta meg rabbijának; itt írta Amudé Sitim c. könyvét, mely Prágában jelent meg 1791. és talmudi glosszákat tartalmaz."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3936. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13936.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Lévi

SZÓCIKK: P. Lévi, rabbi, szül. Nagymartonban. Prágában tanult Landau Ezekielnél. Ttrietsch választotta meg rabbijának; itt írta Amudé Sitim c. könyvét, mely Prágában jelent meg 1791. és talmudi glosszákat tartalmaz.

13936.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Lév

SZÓCIKK P Lévi rabbi szül Nagymartonban Prágába tanul Landa Ezekielnél Ttrietsc választott me rabbijának it írt Amud Siti c könyvét mel Prágába jelen me 1791 é talmud glosszáka tartalmaz

13936.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Lé

SZÓCIK Lév rabb szü Nagymartonba Prágáb tanu Land Ezekielné Ttriets választot m rabbijána i ír Amu Sit könyvé me Prágáb jele m 179 talmu glosszák tartalma

13936.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol L

SZÓCI Lé rab sz Nagymartonb Prágá tan Lan Ezekieln Ttriet választo rabbiján í Am Si könyv m Prágá jel 17 talm glosszá tartalm

13936

CÍM Po

SZEMÉLY Po

SZÓC L ra s Nagymarton Prág ta La Ezekiel Ttrie választ rabbijá A S köny Prág je 1 tal glossz tartal

1393

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ r Nagymarto Prá t L Ezekie Ttri válasz rabbij kön Prá j ta gloss tarta