13937.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Lipót

SZÓCIKK: P. Lipót, hírlapíró, szül. Győrött 1854., megh. Budapesten 1928. máj. 18. A bécsi egyetemen tanult és miután jogi doktorátust szerzett, Parisban élt, mint laptudósító. Korán a Pester Lloyd szerkesztőségének tagja lett és negyvenhat évig ő vezette e nagy lap törvényszéki rovatát, melyet elismert magas nívóra emelt. Élete utolsó évtizedében teljesen megvakult, azonban hírlapírói teendőit ennek dacára is ellátta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3937. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13937.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Lipót

SZÓCIKK: P. Lipót, hírlapíró, szül. Győrött 1854., megh. Budapesten 1928. máj. 18. A bécsi egyetemen tanult és miután jogi doktorátust szerzett, Parisban élt, mint laptudósító. Korán a Pester Lloyd szerkesztőségének tagja lett és negyvenhat évig ő vezette e nagy lap törvényszéki rovatát, melyet elismert magas nívóra emelt. Élete utolsó évtizedében teljesen megvakult, azonban hírlapírói teendőit ennek dacára is ellátta.

13937.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Lipó

SZÓCIKK P Lipót hírlapíró szül Győröt 1854. megh Budapeste 1928 máj 18 bécs egyeteme tanul é miutá jog doktorátus szerzett Parisba élt min laptudósító Korá Peste Lloy szerkesztőségéne tagj let é negyvenha évi vezett nag la törvényszék rovatát melye elismer maga nívór emelt Élet utols évtizedébe teljese megvakult azonba hírlapíró teendői enne dacár i ellátta

13937.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Lip

SZÓCIK Lipó hírlapír szü Győrö 1854 meg Budapest 192 má 1 béc egyetem tanu miut jo doktorátu szerzet Parisb él mi laptudósít Kor Pest Llo szerkesztőségén tag le negyvenh év vezet na l törvényszé rovatá mely elisme mag nívó emel Éle utol évtizedéb teljes megvakul azonb hírlapír teendő enn dacá ellátt

13937.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Li

SZÓCI Lip hírlapí sz Győr 185 me Budapes 19 m bé egyete tan miu j doktorát szerze Paris é m laptudósí Ko Pes Ll szerkesztőségé ta l negyven é veze n törvénysz rovat mel elism ma nív eme Él uto évtizedé telje megvaku azon hírlapí teend en dac ellát

13937

CÍM Po

SZEMÉLY Po L

SZÓC Li hírlap s Győ 18 m Budape 1 b egyet ta mi doktorá szerz Pari laptudós K Pe L szerkesztőség t negyve vez törvénys rova me elis m ní em É ut évtized telj megvak azo hírlap teen e da ellá

1393

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ L hírla Gy 1 Budap egye t m doktor szer Par laptudó P szerkesztősé negyv ve törvény rov m eli n e u évtize tel megva az hírla tee d ell