13940.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Zsigmond

SZÓCIKK: P. Zsigmond, fametsző, szül. Pozsonyban 1839. A bécsi akadémián tanulta a fametszést. 1864-ben alapította Pesten fametsző intézetét. Nevezetesebb munkái a Heckenast kiadásában megjelent Kaiser-féle rajzok fametszetű reprodukciói. Ismert fametszete még: Az inkvizíció szolgái félbeszakítanak egy zsidó istentiszteletet. A múlt század 80-as éveiben sok fametszete jelent meg a Magyar Szalon folyóiratban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3940. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13940.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Zsigmond

SZÓCIKK: P. Zsigmond, fametsző, szül. Pozsonyban 1839. A bécsi akadémián tanulta a fametszést. 1864-ben alapította Pesten fametsző intézetét. Nevezetesebb munkái a Heckenast kiadásában megjelent Kaiser-féle rajzok fametszetű reprodukciói. Ismert fametszete még: Az inkvizíció szolgái félbeszakítanak egy zsidó istentiszteletet. A múlt század 80-as éveiben sok fametszete jelent meg a Magyar Szalon folyóiratban.

13940.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Zsigmon

SZÓCIKK P Zsigmond fametsző szül Pozsonyba 1839 bécs akadémiá tanult fametszést 1864-be alapított Peste fametsz intézetét Nevezeteseb munká Heckenas kiadásába megjelen Kaiser-fél rajzo fametszet reprodukciói Ismer fametszet még A inkvizíci szolgá félbeszakítana eg zsid istentiszteletet múl száza 80-a éveibe so fametszet jelen me Magya Szalo folyóiratban

13940.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon fametsz szü Pozsonyb 183 béc akadémi tanul fametszés 1864-b alapítot Pest famets intézeté Nevezetese munk Heckena kiadásáb megjele Kaiser-fé rajz fametsze reprodukció Isme fametsze mé inkvizíc szolg félbeszakítan e zsi istentisztelete mú száz 80- éveib s fametsze jele m Magy Szal folyóiratba

13940.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Zsigm

SZÓCI Zsigmo famets sz Pozsony 18 bé akadém tanu fametszé 1864- alapíto Pes famet intézet Nevezetes mun Hecken kiadásá megjel Kaiser-f raj fametsz reprodukci Ism fametsz m inkvizí szol félbeszakíta zs istentisztelet m szá 80 évei fametsz jel Mag Sza folyóiratb

13940

CÍM Po

SZEMÉLY Po Zsig

SZÓC Zsigm famet s Pozson 1 b akadé tan fametsz 1864 alapít Pe fame intéze Nevezete mu Hecke kiadás megje Kaiser- ra famets reprodukc Is famets inkviz szo félbeszakít z istentisztele sz 8 éve famets je Ma Sz folyóirat

1394

CÍ P

SZEMÉL P Zsi

SZÓ Zsig fame Pozso akad ta famets 186 alapí P fam intéz Nevezet m Heck kiadá megj Kaiser r famet reproduk I famet inkvi sz félbeszakí istentisztel s év famet j M S folyóira