13941.htm

CÍMSZÓ: Pollatschek

SZEMÉLYNÉV: Pollatschek Elemér

SZÓCIKK: "Pollatschek, 1. Elemér, orvostanár, szül. Nagykárolyban 1875. febr. 10. Budapesten tanult s a Zsidó kórház orvosa, majd 1910. annak gégegyógyász-főorvosa, 1916. egyszersmind egyetemi magántanár lett. Számos bel- és külföldi orvosi szaklapba írott tanulmányán kívül főbb műve: Dolgozatok az orr- és gégebetegségek köréből (1915).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3941. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13941.htm

CÍMSZÓ: Pollatschek

SZEMÉLYNÉV: Pollatschek Elemér

SZÓCIKK: Pollatschek, 1. Elemér, orvostanár, szül. Nagykárolyban 1875. febr. 10. Budapesten tanult s a Zsidó kórház orvosa, majd 1910. annak gégegyógyász-főorvosa, 1916. egyszersmind egyetemi magántanár lett. Számos bel- és külföldi orvosi szaklapba írott tanulmányán kívül főbb műve: Dolgozatok az orr- és gégebetegségek köréből 1915 .

13941.ht

CÍMSZÓ Pollatsche

SZEMÉLYNÉV Pollatsche Elemé

SZÓCIKK Pollatschek 1 Elemér orvostanár szül Nagykárolyba 1875 febr 10 Budapeste tanul Zsid kórhá orvosa maj 1910 anna gégegyógyász-főorvosa 1916 egyszersmin egyetem magántaná lett Számo bel é külföld orvos szaklapb írot tanulmányá kívü főb műve Dolgozato a orr é gégebetegsége körébő 191

13941.h

CÍMSZ Pollatsch

SZEMÉLYNÉ Pollatsch Elem

SZÓCIK Pollatsche Elemé orvostaná szü Nagykárolyb 187 feb 1 Budapest tanu Zsi kórh orvos ma 191 ann gégegyógyász-főorvos 191 egyszersmi egyete magántan let Szám be külföl orvo szaklap íro tanulmány kív fő műv Dolgozat or gégebetegség köréb 19

13941.

CÍMS Pollatsc

SZEMÉLYN Pollatsc Ele

SZÓCI Pollatsch Elem orvostan sz Nagykároly 18 fe Budapes tan Zs kór orvo m 19 an gégegyógyász-főorvo 19 egyszersm egyet magánta le Szá b külfö orv szakla ír tanulmán kí f mű Dolgoza o gégebetegsé köré 1

13941

CÍM Pollats

SZEMÉLY Pollats El

SZÓC Pollatsc Ele orvosta s Nagykárol 1 f Budape ta Z kó orv 1 a gégegyógyász-főorv 1 egyszers egye magánt l Sz külf or szakl í tanulmá k m Dolgoz gégebetegs kör

1394

CÍ Pollat

SZEMÉL Pollat E

SZÓ Pollats El orvost Nagykáro Budap t k or gégegyógyász-főor egyszer egy magán S kül o szak tanulm Dolgo gégebeteg kö