13942.htm

CÍMSZÓ: Pollatschek

SZEMÉLYNÉV: Pollatschek Lilly

SZÓCIKK: P. Lilly, festő, szül. Budapesten 1905. P. Elemér orvostanár leánya Parisban, azután itthon a Képzőművészeti Főiskolán tanult. Kiállított a Szinyei Merse Társaság díjazott művészeinek kiállításán, a Nemzeti Szalonban, később a Társaság ifjúsági tárlatán (Tájkép), ahol kitüntető elismerést nyert.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3942. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13942.htm

CÍMSZÓ: Pollatschek

SZEMÉLYNÉV: Pollatschek Lilly

SZÓCIKK: P. Lilly, festő, szül. Budapesten 1905. P. Elemér orvostanár leánya Parisban, azután itthon a Képzőművészeti Főiskolán tanult. Kiállított a Szinyei Merse Társaság díjazott művészeinek kiállításán, a Nemzeti Szalonban, később a Társaság ifjúsági tárlatán Tájkép , ahol kitüntető elismerést nyert.

13942.ht

CÍMSZÓ Pollatsche

SZEMÉLYNÉV Pollatsche Lill

SZÓCIKK P Lilly festő szül Budapeste 1905 P Elemé orvostaná leány Parisban azutá ittho Képzőművészet Főiskolá tanult Kiállítot Szinye Mers Társasá díjazot művészeine kiállításán Nemzet Szalonban későb Társasá ifjúság tárlatá Tájké aho kitüntet elismerés nyert

13942.h

CÍMSZ Pollatsch

SZEMÉLYNÉ Pollatsch Lil

SZÓCIK Lill fest szü Budapest 190 Elem orvostan leán Parisba azut itth Képzőművésze Főiskol tanul Kiállíto Sziny Mer Társas díjazo művészein kiállításá Nemze Szalonba késő Társas ifjúsá tárlat Tájk ah kitünte elismeré nyer

13942.

CÍMS Pollatsc

SZEMÉLYN Pollatsc Li

SZÓCI Lil fes sz Budapes 19 Ele orvosta leá Parisb azu itt Képzőművész Főisko tanu Kiállít Szin Me Társa díjaz művészei kiállítás Nemz Szalonb kés Társa ifjús tárla Táj a kitünt elismer nye

13942

CÍM Pollats

SZEMÉLY Pollats L

SZÓC Li fe s Budape 1 El orvost le Paris az it Képzőművés Főisk tan Kiállí Szi M Társ díja művésze kiállítá Nem Szalon ké Társ ifjú tárl Tá kitün elisme ny

1394

CÍ Pollat

SZEMÉL Pollat

SZÓ L f Budap E orvos l Pari a i Képzőművé Főis ta Kiáll Sz Tár díj művész kiállít Ne Szalo k Tár ifj tár T kitü elism n