13946.htm

CÍMSZÓ: Pólya

SZEMÉLYNÉV: Pólya György

SZÓCIKK: "Pólya, 1. György, egyetemi tanár, matematikus, P. Jakab egyetemi tanár (1. o.) fia és P. Jenő (1. o.) orvostanár testvére, szül. Budapesten 1887 dec. 13. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Bécsben, Göttingenben és Parisban végezte s 1904. a budapesti egyetemen magántanárrá habilitálták, 1920. pedig a zürichi műegyetemen rk. tanára lett a felsőbb matematikának. 1924 -25-ben a Rockefeller-alapítvány kiküldöttjeként Angliában tartott előadásokat. Számos, külföldi és magyar folyóiratban megjelent tanulmányain kívül főbb művei: Aufgaben mit Lehrsätzen aus der Analysis (2 köt. 1925, Szegő Gáborral); Wahrscheinlichkeit srechnung, Fehlerausgleichung, Statistik (1925)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3946. címszó a lexikon => 716. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13946.htm

CÍMSZÓ: Pólya

SZEMÉLYNÉV: Pólya György

SZÓCIKK: Pólya, 1. György, egyetemi tanár, matematikus, P. Jakab egyetemi tanár 1. o. fia és P. Jenő 1. o. orvostanár testvére, szül. Budapesten 1887 dec. 13. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Bécsben, Göttingenben és Parisban végezte s 1904. a budapesti egyetemen magántanárrá habilitálták, 1920. pedig a zürichi műegyetemen rk. tanára lett a felsőbb matematikának. 1924 -25-ben a Rockefeller-alapítvány kiküldöttjeként Angliában tartott előadásokat. Számos, külföldi és magyar folyóiratban megjelent tanulmányain kívül főbb művei: Aufgaben mit Lehrsätzen aus der Analysis 2 köt. 1925, Szegő Gáborral ; Wahrscheinlichkeit srechnung, Fehlerausgleichung, Statistik 1925

13946.ht

CÍMSZÓ Póly

SZEMÉLYNÉV Póly Györg

SZÓCIKK Pólya 1 György egyetem tanár matematikus P Jaka egyetem taná 1 o fi é P Jen 1 o orvostaná testvére szül Budapeste 188 dec 13 Egyetem tanulmányai Budapesten Bécsben Göttingenbe é Parisba végezt 1904 budapest egyeteme magántanárr habilitálták 1920 pedi zürich műegyeteme rk tanár let felsőb matematikának 192 -25-be Rockefeller-alapítván kiküldöttjekén Angliába tartot előadásokat Számos külföld é magya folyóiratba megjelen tanulmányai kívü főb művei Aufgabe mi Lehrsätze au de Analysi köt 1925 Szeg Gáborra Wahrscheinlichkei srechnung Fehlerausgleichung Statisti 192

13946.h

CÍMSZ Pól

SZEMÉLYNÉ Pól Györ

SZÓCIK Póly Györg egyete taná matematiku Jak egyete tan f Je orvostan testvér szü Budapest 18 de 1 Egyete tanulmánya Budapeste Bécsbe Göttingenb Parisb végez 190 budapes egyetem magántanár habilitáltá 192 ped züric műegyetem r taná le felső matematikána 19 -25-b Rockefeller-alapítvá kiküldöttjeké Angliáb tarto előadásoka Számo külföl magy folyóiratb megjele tanulmánya kív fő műve Aufgab m Lehrsätz a d Analys kö 192 Sze Gáborr Wahrscheinlichke srechnun Fehlerausgleichun Statist 19

13946.

CÍMS Pó

SZEMÉLYN Pó Gyö

SZÓCI Pól Györ egyet tan matematik Ja egyet ta J orvosta testvé sz Budapes 1 d Egyet tanulmány Budapest Bécsb Göttingen Paris vége 19 budape egyete magántaná habilitált 19 pe züri műegyete tan l fels matematikán 1 -25- Rockefeller-alapítv kiküldöttjek Angliá tart előadások Szám külfö mag folyóirat megjel tanulmány kí f műv Aufga Lehrsät Analy k 19 Sz Gábor Wahrscheinlichk srechnu Fehlerausgleichu Statis 1

13946

CÍM P

SZEMÉLY P Gy

SZÓC Pó Gyö egye ta matemati J egye t orvost testv s Budape Egye tanulmán Budapes Bécs Göttinge Pari vég 1 budap egyet magántan habilitál 1 p zür műegyet ta fel matematiká -25 Rockefeller-alapít kiküldöttje Angli tar előadáso Szá külf ma folyóira megje tanulmán k mű Aufg Lehrsä Anal 1 S Gábo Wahrscheinlich srechn Fehlerausgleich Stati

1394SZEMÉL G

SZÓ P Gy egy t matemat egy orvos test Budap Egy tanulmá Budape Béc Götting Par vé buda egye magánta habilitá zü műegye t fe matematik -2 Rockefeller-alapí kiküldöttj Angl ta előadás Sz kül m folyóir megj tanulmá m Auf Lehrs Ana Gáb Wahrscheinlic srech Fehlerausgleic Stat