13948.htm

CÍMSZÓ: Pólya

SZEMÉLYNÉV: Pólya Jenő

SZÓCIKK: "P. Jenő*, orvostanár, P. Jakab fia, szül. Budapesten 1876. ápr. 30. A budapesti egyetemen tanult, majd mint orvos, Dollinger tanár mellett volt asszisztens. 1908-ban egyetemi magántanárrá habilitálták. 1910. a Szt. István-kórház sebész-főorvosa, 1914. pedig rk. egyetemi tanár lett. Nagyobb művei: A mellső-csarnok zugának állapota glaukomás szemeken (1899); A thrombo phlebitis meseraica, mint az appendicitis egyik végzetes szövődménye (1903); A zsírszövetnekrózisról (1905); Az epekövek kórtanának mai állása (1906); Az epehuzamon végzett műtétek (1908); A rákgyógyítás módjai és eredményei (1909); A vékonybél retrográd incarcerációjáról (1910); A hasnyálmirigy akut megbetegedésének keletkezéséről (1910); Die Ursachen der Recidiven nach Radicaloperation der Leistenbrüche (1912); A duodenális fekélyről (1913); A pankreás betegségek sebészi kezeléséről (1913)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3948. címszó a lexikon => 716. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13948.htm

CÍMSZÓ: Pólya

SZEMÉLYNÉV: Pólya Jenő

SZÓCIKK: P. Jenő*, orvostanár, P. Jakab fia, szül. Budapesten 1876. ápr. 30. A budapesti egyetemen tanult, majd mint orvos, Dollinger tanár mellett volt asszisztens. 1908-ban egyetemi magántanárrá habilitálták. 1910. a Szt. István-kórház sebész-főorvosa, 1914. pedig rk. egyetemi tanár lett. Nagyobb művei: A mellső-csarnok zugának állapota glaukomás szemeken 1899 ; A thrombo phlebitis meseraica, mint az appendicitis egyik végzetes szövődménye 1903 ; A zsírszövetnekrózisról 1905 ; Az epekövek kórtanának mai állása 1906 ; Az epehuzamon végzett műtétek 1908 ; A rákgyógyítás módjai és eredményei 1909 ; A vékonybél retrográd incarcerációjáról 1910 ; A hasnyálmirigy akut megbetegedésének keletkezéséről 1910 ; Die Ursachen der Recidiven nach Radicaloperation der Leistenbrüche 1912 ; A duodenális fekélyről 1913 ; A pankreás betegségek sebészi kezeléséről 1913

13948.ht

CÍMSZÓ Póly

SZEMÉLYNÉV Póly Jen

SZÓCIKK P Jenő* orvostanár P Jaka fia szül Budapeste 1876 ápr 30 budapest egyeteme tanult maj min orvos Dollinge taná mellet vol asszisztens 1908-ba egyetem magántanárr habilitálták 1910 Szt István-kórhá sebész-főorvosa 1914 pedi rk egyetem taná lett Nagyob művei mellső-csarno zugána állapot glaukomá szemeke 189 thromb phlebiti meseraica min a appendiciti egyi végzete szövődmény 190 zsírszövetnekrózisró 190 A epeköve kórtanána ma állás 190 A epehuzamo végzet műtéte 190 rákgyógyítá módja é eredménye 190 vékonybé retrográ incarcerációjáró 191 hasnyálmirig aku megbetegedéséne keletkezésérő 191 Di Ursache de Recidive nac Radicaloperatio de Leistenbrüch 191 duodenáli fekélyrő 191 pankreá betegsége sebész kezelésérő 191

13948.h

CÍMSZ Pól

SZEMÉLYNÉ Pól Je

SZÓCIK Jenő orvostaná Jak fi szü Budapest 187 áp 3 budapes egyetem tanul ma mi orvo Dolling tan melle vo assziszten 1908-b egyete magántanár habilitáltá 191 Sz István-kórh sebész-főorvos 191 ped r egyete tan let Nagyo műve mellső-csarn zugán állapo glaukom szemek 18 throm phlebit meseraic mi appendicit egy végzet szövődmén 19 zsírszövetnekrózisr 19 epeköv kórtanán m állá 19 epehuzam végze műtét 19 rákgyógyít módj eredmény 19 vékonyb retrogr incarcerációjár 19 hasnyálmiri ak megbetegedésén keletkezésér 19 D Ursach d Recidiv na Radicaloperati d Leistenbrüc 19 duodenál fekélyr 19 pankre betegség sebés kezelésér 19

13948.

CÍMS Pó

SZEMÉLYN Pó J

SZÓCI Jen orvostan Ja f sz Budapes 18 á budape egyete tanu m m orv Dollin ta mell v assziszte 1908- egyet magántaná habilitált 19 S István-kór sebész-főorvo 19 pe egyet ta le Nagy műv mellső-csar zugá állap glauko szeme 1 thro phlebi meserai m appendici eg végze szövődmé 1 zsírszövetnekrózis 1 epekö kórtaná áll 1 epehuza végz műté 1 rákgyógyí mód eredmén 1 vékony retrog incarcerációjá 1 hasnyálmir a megbetegedésé keletkezésé 1 Ursac Recidi n Radicaloperat Leistenbrü 1 duodená fekély 1 pankr betegsé sebé kezelésé 1

13948

CÍM P

SZEMÉLY P

SZÓC Je orvosta J s Budape 1 budap egyet tan or Dolli t mel assziszt 1908 egye magántan habilitál 1 István-kó sebész-főorv 1 p egye t l Nag mű mellső-csa zug álla glauk szem thr phleb mesera appendic e végz szövődm zsírszövetnekrózi epek kórtan ál epehuz vég műt rákgyógy mó eredmé vékon retro incarcerációj hasnyálmi megbetegedés keletkezés Ursa Recid Radicalopera Leistenbr duoden fekél pank betegs seb kezelés

1394SZEMÉL

SZÓ J orvost Budap buda egye ta o Doll me asszisz 190 egy magánta habilitá István-k sebész-főor egy Na m mellső-cs zu áll glau sze th phle meser appendi vég szövőd zsírszövetnekróz epe kórta á epehu vé mű rákgyóg m eredm véko retr incarceráció hasnyálm megbetegedé keletkezé Urs Reci Radicaloper Leistenb duode feké pan beteg se kezelé