13951.htm

CÍMSZÓ: Pónim Chadósósz

SZÓCIKK: Pónim Chadósósz* (h.). Új arcok. Új embereket értenek alatta. A chasszidikus irányú zsidók között régi szokás, hogy a menyegző után nyolc napon át minden nap lakomát adnak. Ehhez legalább tíz embert hívnak meg, hogy az asztali imába beiktatott sevá bróchószt (hét benedikciót) minjan (tíz tagból álló gyülekezet) jelenlétében mondhassák. Minden lakomához lehetőleg új vendégeket hívnak, hogy mennél többen részesülhessenek a sevá bróchósz szertartásában. Az ez alkalomra meghívottakat hívják P.-nak. L. Sevá brórhosz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3951. címszó a lexikon => 716. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13951.htm

CÍMSZÓ: Pónim Chadósósz

SZÓCIKK: Pónim Chadósósz* h. . Új arcok. Új embereket értenek alatta. A chasszidikus irányú zsidók között régi szokás, hogy a menyegző után nyolc napon át minden nap lakomát adnak. Ehhez legalább tíz embert hívnak meg, hogy az asztali imába beiktatott sevá bróchószt hét benedikciót minjan tíz tagból álló gyülekezet jelenlétében mondhassák. Minden lakomához lehetőleg új vendégeket hívnak, hogy mennél többen részesülhessenek a sevá bróchósz szertartásában. Az ez alkalomra meghívottakat hívják P.-nak. L. Sevá brórhosz.

13951.ht

CÍMSZÓ Póni Chadósós

SZÓCIKK Póni Chadósósz h Ú arcok Ú embereke értene alatta chasszidiku irány zsidó közöt rég szokás hog menyegz utá nyol napo á minde na lakomá adnak Ehhe legaláb tí ember hívna meg hog a asztal imáb beiktatot sev bróchósz hé benedikció minja tí tagbó áll gyülekeze jelenlétébe mondhassák Minde lakomáho lehetőle ú vendégeke hívnak hog menné többe részesülhessene sev bróchós szertartásában A e alkalomr meghívottaka hívjá P.-nak L Sev brórhosz

13951.h

CÍMSZ Pón Chadósó

SZÓCIK Pón Chadósós arco emberek érten alatt chasszidik irán zsid közö ré szoká ho menyeg ut nyo nap mind n lakom adna Ehh legalá t embe hívn me ho aszta imá beiktato se bróchós h benedikci minj t tagb ál gyülekez jelenlétéb mondhassá Mind lakomáh lehetől vendégek hívna ho menn több részesülhessen se bróchó szertartásába alkalom meghívottak hívj P.-na Se brórhos

13951.

CÍMS Pó Chadós

SZÓCI Pó Chadósó arc embere érte alat chasszidi irá zsi köz r szok h menye u ny na min lako adn Eh legal emb hív m h aszt im beiktat s bróchó benedikc min tag á gyüleke jelenlété mondhass Min lakomá lehető vendége hívn h men töb részesülhesse s bróch szertartásáb alkalo meghívotta hív P.-n S brórho

13951

CÍM P Chadó

SZÓC P Chadós ar ember ért ala chasszid ir zs kö szo meny n n mi lak ad E lega em hí asz i beikta bróch benedik mi ta gyülek jelenlét mondhas Mi lakom lehet vendég hív me tö részesülhess bróc szertartásá alkal meghívott hí P.- brórh

1395

CÍ Chad

SZÓ Chadó a embe ér al chasszi i z k sz men m la a leg e h as beikt bróc benedi m t gyüle jelenlé mondha M lako lehe vendé hí m t részesülhes bró szertartás alka meghívot h P. brór