13952.htm

CÍMSZÓ: Popper

SZEMÉLYNÉV: Popper Ákos

SZÓCIKK: Popper, 1. Ákos, közgazdász, szül. Nagyváradon 1874. 1904-ben megalapította a nagyváradi Központi Takarékpénztárt, amelynek vezérigazgatója. Tíz éven át elnöke volt a nagyváradi Kereskedelmi Csarnoknak. Elnöke az Izraelita Fiúárvaháznak. Széleskörű közéleti és jótékonysági működést fejt ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3952. címszó a lexikon => 716. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13952.htm

CÍMSZÓ: Popper

SZEMÉLYNÉV: Popper Ákos

SZÓCIKK: Popper, 1. Ákos, közgazdász, szül. Nagyváradon 1874. 1904-ben megalapította a nagyváradi Központi Takarékpénztárt, amelynek vezérigazgatója. Tíz éven át elnöke volt a nagyváradi Kereskedelmi Csarnoknak. Elnöke az Izraelita Fiúárvaháznak. Széleskörű közéleti és jótékonysági működést fejt ki.

13952.ht

CÍMSZÓ Poppe

SZEMÉLYNÉV Poppe Áko

SZÓCIKK Popper 1 Ákos közgazdász szül Nagyvárado 1874 1904-be megalapított nagyvárad Központ Takarékpénztárt amelyne vezérigazgatója Tí éve á elnök vol nagyvárad Kereskedelm Csarnoknak Elnök a Izraelit Fiúárvaháznak Széleskör közélet é jótékonyság működés fej ki

13952.h

CÍMSZ Popp

SZEMÉLYNÉ Popp Ák

SZÓCIK Poppe Áko közgazdás szü Nagyvárad 187 1904-b megalapítot nagyvára Közpon Takarékpénztár amelyn vezérigazgatój T év elnö vo nagyvára Kereskedel Csarnokna Elnö Izraeli Fiúárvaházna Széleskö közéle jótékonysá működé fe k

13952.

CÍMS Pop

SZEMÉLYN Pop Á

SZÓCI Popp Ák közgazdá sz Nagyvára 18 1904- megalapíto nagyvár Közpo Takarékpénztá amely vezérigazgató é eln v nagyvár Kereskede Csarnokn Eln Izrael Fiúárvaházn Szélesk közél jótékonys működ f

13952

CÍM Po

SZEMÉLY Po

SZÓC Pop Á közgazd s Nagyvár 1 1904 megalapít nagyvá Közp Takarékpénzt amel vezérigazgat el nagyvá Keresked Csarnok El Izrae Fiúárvaház Széles közé jótékony műkö

1395

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ Po közgaz Nagyvá 190 megalapí nagyv Köz Takarékpénz ame vezérigazga e nagyv Kereske Csarno E Izra Fiúárvahá Széle köz jótékon műk