13954.htm

CÍMSZÓ: Popper

SZEMÉLYNÉV: Popper József

SZÓCIKK: P. József, orvos, kórházigazgató, szül. Miskolcon 1824., megh. u. o. 1894 Tanulmányait Bécsben végezte, 1856. a miskolci kórház igazgatófőorvosa lett. Az 1873-iki kolerajárványkor kormánybiztos volt s működéséért megkapta a lovagkeresztet, Borsod vármegye pedig tiszteletbeli főorvosnak választotta. Cikkei a Zeitschrift für Natur und Heilkundeban, az Orvosi Hetilapban, a Gyógyászatban, a Szemészetben, a Kórházi Szemlében és a Pester Lloydban jelentek meg. Kiadta könyvalakban több jelentését és emlékbeszédét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3954. címszó a lexikon => 717. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13954.htm

CÍMSZÓ: Popper

SZEMÉLYNÉV: Popper József

SZÓCIKK: P. József, orvos, kórházigazgató, szül. Miskolcon 1824., megh. u. o. 1894 Tanulmányait Bécsben végezte, 1856. a miskolci kórház igazgatófőorvosa lett. Az 1873-iki kolerajárványkor kormánybiztos volt s működéséért megkapta a lovagkeresztet, Borsod vármegye pedig tiszteletbeli főorvosnak választotta. Cikkei a Zeitschrift für Natur und Heilkundeban, az Orvosi Hetilapban, a Gyógyászatban, a Szemészetben, a Kórházi Szemlében és a Pester Lloydban jelentek meg. Kiadta könyvalakban több jelentését és emlékbeszédét.

13954.ht

CÍMSZÓ Poppe

SZEMÉLYNÉV Poppe Józse

SZÓCIKK P József orvos kórházigazgató szül Miskolco 1824. megh u o 189 Tanulmányai Bécsbe végezte 1856 miskolc kórhá igazgatófőorvos lett A 1873-ik kolerajárványko kormánybizto vol működéséér megkapt lovagkeresztet Borso vármegy pedi tiszteletbel főorvosna választotta Cikke Zeitschrif fü Natu un Heilkundeban a Orvos Hetilapban Gyógyászatban Szemészetben Kórház Szemlébe é Peste Lloydba jelente meg Kiadt könyvalakba töb jelentésé é emlékbeszédét

13954.h

CÍMSZ Popp

SZEMÉLYNÉ Popp Józs

SZÓCIK Józse orvo kórházigazgat szü Miskolc 1824 meg 18 Tanulmánya Bécsb végezt 185 miskol kórh igazgatófőorvo let 1873-i kolerajárványk kormánybizt vo működéséé megkap lovagkereszte Bors vármeg ped tiszteletbe főorvosn választott Cikk Zeitschri f Nat u Heilkundeba Orvo Hetilapba Gyógyászatba Szemészetbe Kórhá Szemléb Pest Lloydb jelent me Kiad könyvalakb tö jelentés emlékbeszédé

13954.

CÍMS Pop

SZEMÉLYN Pop Józ

SZÓCI Józs orv kórházigazga sz Miskol 182 me 1 Tanulmány Bécs végez 18 misko kór igazgatófőorv le 1873- kolerajárvány kormánybiz v működésé megka lovagkereszt Bor várme pe tiszteletb főorvos választot Cik Zeitschr Na Heilkundeb Orv Hetilapb Gyógyászatb Szemészetb Kórh Szemlé Pes Lloyd jelen m Kia könyvalak t jelenté emlékbeszéd

13954

CÍM Po

SZEMÉLY Po Jó

SZÓC Józ or kórházigazg s Misko 18 m Tanulmán Béc vége 1 misk kó igazgatófőor l 1873 kolerajárván kormánybi működés megk lovagkeresz Bo várm p tisztelet főorvo választo Ci Zeitsch N Heilkunde Or Hetilap Gyógyászat Szemészet Kór Szeml Pe Lloy jele Ki könyvala jelent emlékbeszé

1395

CÍ P

SZEMÉL P J

SZÓ Jó o kórházigaz Misk 1 Tanulmá Bé vég mis k igazgatófőo 187 kolerajárvá kormányb működé meg lovagkeres B vár tisztele főorv választ C Zeitsc Heilkund O Hetila Gyógyásza Szemésze Kó Szem P Llo jel K könyval jelen emlékbesz