13955.htm

CÍMSZÓ: Popper

SZEMÉLYNÉV: Popper Vilma

SZÓCIKK: "P. Vilma, német írónő, szül. Győrben 1857 máj. 11. Egészen fiatalon német folyóiratokban tűnt fel kiváló elbeszélőtehetségével. Nagyszámú művei közül fontosabbak: Märchen und Geschichten für Grosse und Kleine Kinder; Altmodische Leute; Miniaturen; Neue Märchen und Geschichten; Sonderlinge; Nieten; Gegen den Strom; Die Fahne hoch; Fratres sumus; Fünfe aus einer Hülse; Kleine Münze; Wintersonne; Fromme Seelen; Auf Abwegen; Feierabend."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3955. címszó a lexikon => 717. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13955.htm

CÍMSZÓ: Popper

SZEMÉLYNÉV: Popper Vilma

SZÓCIKK: P. Vilma, német írónő, szül. Győrben 1857 máj. 11. Egészen fiatalon német folyóiratokban tűnt fel kiváló elbeszélőtehetségével. Nagyszámú művei közül fontosabbak: Märchen und Geschichten für Grosse und Kleine Kinder; Altmodische Leute; Miniaturen; Neue Märchen und Geschichten; Sonderlinge; Nieten; Gegen den Strom; Die Fahne hoch; Fratres sumus; Fünfe aus einer Hülse; Kleine Münze; Wintersonne; Fromme Seelen; Auf Abwegen; Feierabend.

13955.ht

CÍMSZÓ Poppe

SZEMÉLYNÉV Poppe Vilm

SZÓCIKK P Vilma néme írónő szül Győrbe 185 máj 11 Egésze fiatalo néme folyóiratokba tűn fe kivál elbeszélőtehetségével Nagyszám műve közü fontosabbak Märche un Geschichte fü Gross un Klein Kinder Altmodisch Leute Miniaturen Neu Märche un Geschichten Sonderlinge Nieten Gege de Strom Di Fahn hoch Fratre sumus Fünf au eine Hülse Klein Münze Wintersonne Fromm Seelen Au Abwegen Feierabend

13955.h

CÍMSZ Popp

SZEMÉLYNÉ Popp Vil

SZÓCIK Vilm ném írón szü Győrb 18 má 1 Egész fiatal ném folyóiratokb tű f kivá elbeszélőtehetségéve Nagyszá műv köz fontosabba Märch u Geschicht f Gros u Klei Kinde Altmodisc Leut Miniature Ne Märch u Geschichte Sonderling Niete Geg d Stro D Fah hoc Fratr sumu Fün a ein Hüls Klei Münz Wintersonn From Seele A Abwege Feieraben

13955.

CÍMS Pop

SZEMÉLYN Pop Vi

SZÓCI Vil né író sz Győr 1 m Egés fiata né folyóiratok t kiv elbeszélőtehetségév Nagysz mű kö fontosabb Märc Geschich Gro Kle Kind Altmodis Leu Miniatur N Märc Geschicht Sonderlin Niet Ge Str Fa ho Frat sum Fü ei Hül Kle Mün Winterson Fro Seel Abweg Feierabe

13955

CÍM Po

SZEMÉLY Po V

SZÓC Vi n ír s Győ Egé fiat n folyóirato ki elbeszélőtehetségé Nagys m k fontosab Mär Geschic Gr Kl Kin Altmodi Le Miniatu Mär Geschich Sonderli Nie G St F h Fra su F e Hü Kl Mü Winterso Fr See Abwe Feierab

1395

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ V í Gy Eg fia folyóirat k elbeszélőtehetség Nagy fontosa Mä Geschi G K Ki Altmod L Miniat Mä Geschic Sonderl Ni S Fr s H K M Winters F Se Abw Feiera