13957.htm

CÍMSZÓ: Pór

SZEMÉLYNÉV: Pór Bertalan

SZÓCIKK: Pór Bertalan, festő, szül. Bábaszéken (Zólyom vm.) 1880. Budapesten, Münchenben és Parisban tanult. A Műcsarnok 1901. tárlatán Önarcképével a Harkányi-díjat nyerte el. 1911. a Könyves Kálmán Szalonjában rendezett gyűjteményes kiállítást arcképekből, akt-tanulmányokból, csendéletekből és tájképekből. Egyik legkiválóbb alkotása a Népopera nézőterének oromfalát díszítő, zenét ábrázoló nagy allegorikus csoportja, amelyet a háború után eltávolítottak. 1920-ban Berlinbe költözött. Külföldön is kiállított. Arcképei és aktkompozíciói erőteljesek. Legutolsó alkotásain a német expresszionizmus absztrahálásához közeledett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3957. címszó a lexikon => 717. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13957.htm

CÍMSZÓ: Pór

SZEMÉLYNÉV: Pór Bertalan

SZÓCIKK: Pór Bertalan, festő, szül. Bábaszéken Zólyom vm. 1880. Budapesten, Münchenben és Parisban tanult. A Műcsarnok 1901. tárlatán Önarcképével a Harkányi-díjat nyerte el. 1911. a Könyves Kálmán Szalonjában rendezett gyűjteményes kiállítást arcképekből, akt-tanulmányokból, csendéletekből és tájképekből. Egyik legkiválóbb alkotása a Népopera nézőterének oromfalát díszítő, zenét ábrázoló nagy allegorikus csoportja, amelyet a háború után eltávolítottak. 1920-ban Berlinbe költözött. Külföldön is kiállított. Arcképei és aktkompozíciói erőteljesek. Legutolsó alkotásain a német expresszionizmus absztrahálásához közeledett.

13957.ht

CÍMSZÓ Pó

SZEMÉLYNÉV Pó Bertala

SZÓCIKK Pó Bertalan festő szül Bábaszéke Zólyo vm 1880 Budapesten Münchenbe é Parisba tanult Műcsarno 1901 tárlatá Önarcképéve Harkányi-díja nyert el 1911 Könyve Kálmá Szalonjába rendezet gyűjteménye kiállítás arcképekből akt-tanulmányokból csendéletekbő é tájképekből Egyi legkiválób alkotás Népoper nézőteréne oromfalá díszítő zené ábrázol nag allegoriku csoportja amelye hábor utá eltávolítottak 1920-ba Berlinb költözött Külföldö i kiállított Arcképe é aktkompozíció erőteljesek Legutols alkotásai néme expresszionizmu absztrahálásáho közeledett

13957.h

CÍMSZ P

SZEMÉLYNÉ P Bertal

SZÓCIK P Bertala fest szü Bábaszék Zóly v 188 Budapeste Münchenb Parisb tanul Műcsarn 190 tárlat Önarcképév Harkányi-díj nyer e 191 Könyv Kálm Szalonjáb rendeze gyűjtemény kiállítá arcképekbő akt-tanulmányokbó csendéletekb tájképekbő Egy legkiváló alkotá Népope nézőterén oromfal díszít zen ábrázo na allegorik csoportj amely hábo ut eltávolította 1920-b Berlin költözöt Külföld kiállítot Arckép aktkompozíci erőteljese Legutol alkotása ném expresszionizm absztrahálásáh közeledet

13957.

CÍMS

SZEMÉLYN Berta

SZÓCI Bertal fes sz Bábaszé Zól 18 Budapest München Paris tanu Műcsar 19 tárla Önarcképé Harkányi-dí nye 19 Köny Kál Szalonjá rendez gyűjtemén kiállít arcképekb akt-tanulmányokb csendéletek tájképekb Eg legkivál alkot Népop nézőteré oromfa díszí ze ábráz n allegori csoport amel háb u eltávolított 1920- Berli költözö Külföl kiállíto Arcké aktkompozíc erőteljes Leguto alkotás né expresszioniz absztrahálásá közelede

13957

CÍM

SZEMÉLY Bert

SZÓC Berta fe s Bábasz Zó 1 Budapes Münche Pari tan Műcsa 1 tárl Önarckép Harkányi-d ny 1 Kön Ká Szalonj rende gyűjtemé kiállí arcképek akt-tanulmányok csendélete tájképek E legkivá alko Népo nézőter oromf dísz z ábrá allegor csopor ame há eltávolítot 1920 Berl költöz Külfö kiállít Arck aktkompozí erőtelje Legut alkotá n expresszioni absztrahálás közeled

1395SZEMÉL Ber

SZÓ Bert f Bábas Z Budape Münch Par ta Műcs tár Önarcké Harkányi- n Kö K Szalon rend gyűjtem kiáll arcképe akt-tanulmányo csendélet tájképe legkiv alk Nép nézőte orom dís ábr allego csopo am h eltávolíto 192 Ber költö Külf kiállí Arc aktkompoz erőtelj Legu alkot expresszion absztrahálá közele