13961.htm

CÍMSZÓ: Pószek

SZÓCIKK: Pószelt. Döntvényező. A Talmud után való korszakok auktoritása, akinek hitéleti döntvényei törvényerővel bírnak. Többes számban: poszkim. A rájuk való hivatkozás nagyon gyakori a rabbinikus irodalomban, még pedig a Talmuddal kapcsolatosan és mindig ilyen formában: Sász uposzkim = a Talmud és a döntvényezők.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3961. címszó a lexikon => 718. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13961.htm

CÍMSZÓ: Pószek

SZÓCIKK: Pószelt. Döntvényező. A Talmud után való korszakok auktoritása, akinek hitéleti döntvényei törvényerővel bírnak. Többes számban: poszkim. A rájuk való hivatkozás nagyon gyakori a rabbinikus irodalomban, még pedig a Talmuddal kapcsolatosan és mindig ilyen formában: Sász uposzkim = a Talmud és a döntvényezők.

13961.ht

CÍMSZÓ Pósze

SZÓCIKK Pószelt Döntvényező Talmu utá val korszako auktoritása akine hitélet döntvénye törvényerőve bírnak Többe számban poszkim ráju val hivatkozá nagyo gyakor rabbiniku irodalomban mé pedi Talmudda kapcsolatosa é mindi ilye formában Sás uposzki Talmu é döntvényezők

13961.h

CÍMSZ Pósz

SZÓCIK Pószel Döntvényez Talm ut va korszak auktoritás akin hitéle döntvény törvényerőv bírna Több számba poszki ráj va hivatkoz nagy gyako rabbinik irodalomba m ped Talmudd kapcsolatos mind ily formába Sá uposzk Talm döntvényező

13961.

CÍMS Pós

SZÓCI Pósze Döntvénye Tal u v korsza auktoritá aki hitél döntvén törvényerő bírn Töb számb poszk rá v hivatko nag gyak rabbini irodalomb pe Talmud kapcsolato min il formáb S uposz Tal döntvényez

13961

CÍM Pó

SZÓC Pósz Döntvény Ta korsz auktorit ak hité döntvé törvényer bír Tö szám posz r hivatk na gya rabbin irodalom p Talmu kapcsolat mi i formá upos Ta döntvénye

1396

CÍ P

SZÓ Pós Döntvén T kors auktori a hit döntv törvénye bí T szá pos hivat n gy rabbi irodalo Talm kapcsola m form upo T döntvény