13962.htm

CÍMSZÓ: Poszuk

SZÓCIKK: Poszuk. 1. A Bibliának Tórán kívüli része a nép nyelvén, zsargonban. 2. Bibliai vers, melyet a főimádság (semóné eszré) végén mindönki a maga héber nevének megfelelően az imába iktat. Ez a vers olyan, hogy kezdő és végső betűjében az illető héber nevének kezdő és végső betűjét tartalmazza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3962. címszó a lexikon => 718. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13962.htm

CÍMSZÓ: Poszuk

SZÓCIKK: Poszuk. 1. A Bibliának Tórán kívüli része a nép nyelvén, zsargonban. 2. Bibliai vers, melyet a főimádság semóné eszré végén mindönki a maga héber nevének megfelelően az imába iktat. Ez a vers olyan, hogy kezdő és végső betűjében az illető héber nevének kezdő és végső betűjét tartalmazza.

13962.ht

CÍMSZÓ Poszu

SZÓCIKK Poszuk 1 Bibliána Tórá kívül rész né nyelvén zsargonban 2 Biblia vers melye főimádsá semón eszr végé mindönk mag hébe nevéne megfelelőe a imáb iktat E ver olyan hog kezd é végs betűjébe a illet hébe nevéne kezd é végs betűjé tartalmazza

13962.h

CÍMSZ Posz

SZÓCIK Poszu Biblián Tór kívü rés n nyelvé zsargonba Bibli ver mely főimáds semó esz vég mindön ma héb nevén megfelelő imá ikta ve olya ho kez vég betűjéb ille héb nevén kez vég betűj tartalmazz

13962.

CÍMS Pos

SZÓCI Posz Bibliá Tó kív ré nyelv zsargonb Bibl ve mel főimád sem es vé mindö m hé nevé megfelel im ikt v oly h ke vé betűjé ill hé nevé ke vé betű tartalmaz

13962

CÍM Po

SZÓC Pos Bibli T kí r nyel zsargon Bib v me főimá se e v mind h nev megfele i ik ol k v betűj il h nev k v bet tartalma

1396

CÍ P

SZÓ Po Bibl k nye zsargo Bi m főim s min ne megfel i o betű i ne be tartalm