13963.htm

CÍMSZÓ: Poszul

SZÓCIKK: PokzuI, ami a szertartásban használhatatlan. Pl. a tefillin, ha a tokja megkopott, vagy ha a pergamenjéről valamely betű lepattogott. A ciciaz is poszl, ha a kötése hibás és nem felel meg az előírásnak, vagy ha már nagyon nyűzött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3963. címszó a lexikon => 718. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13963.htm

CÍMSZÓ: Poszul

SZÓCIKK: PokzuI, ami a szertartásban használhatatlan. Pl. a tefillin, ha a tokja megkopott, vagy ha a pergamenjéről valamely betű lepattogott. A ciciaz is poszl, ha a kötése hibás és nem felel meg az előírásnak, vagy ha már nagyon nyűzött.

13963.ht

CÍMSZÓ Poszu

SZÓCIKK PokzuI am szertartásba használhatatlan Pl tefillin h tokj megkopott vag h pergamenjérő valamel bet lepattogott cicia i poszl h kötés hibá é ne fele me a előírásnak vag h má nagyo nyűzött

13963.h

CÍMSZ Posz

SZÓCIK Pokzu a szertartásb használhatatla P tefilli tok megkopot va pergamenjér valame be lepattogot cici posz köté hib n fel m előírásna va m nagy nyűzöt

13963.

CÍMS Pos

SZÓCI Pokz szertartás használhatatl tefill to megkopo v pergamenjé valam b lepattogo cic pos köt hi fe előírásn v nag nyűzö

13963

CÍM Po

SZÓC Pok szertartá használhatat tefil t megkop pergamenj vala lepattog ci po kö h f előírás na nyűz

1396

CÍ P

SZÓ Po szertart használhata tefi megko pergamen val lepatto c p k előírá n nyű