13979.htm

CÍMSZÓ: Preis

SZEMÉLYNÉV: Preis Károly

SZÓCIKK: "Preis Károly orvos, bőrgyógyász, urológus, szül. Bécsben 1870. nov. 12. Jesivai tanulmányok után lépett az orvosi pályára. Jelenleg az Orsz. Munkásbiztosító Intézet osztályvezető főorvosa. A bőrgyógyászat és urológia körébe vágó számos cikke jelent meg magyar és külföldi lapokban. Nagyobb tanulmányai: Die Trephalehre im Lichte der medizinischen Wissenschaft és Die Medicin in der Kabbala a Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums c. folyóiratban jelentek meg. Kitűnő hebraista, s mint ilyen a Hacofe c. Budapesten megjelenő héber tudományos folyóiratban több halachikus munkát írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3979. címszó a lexikon => 724. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13979.htm

CÍMSZÓ: Preis

SZEMÉLYNÉV: Preis Károly

SZÓCIKK: Preis Károly orvos, bőrgyógyász, urológus, szül. Bécsben 1870. nov. 12. Jesivai tanulmányok után lépett az orvosi pályára. Jelenleg az Orsz. Munkásbiztosító Intézet osztályvezető főorvosa. A bőrgyógyászat és urológia körébe vágó számos cikke jelent meg magyar és külföldi lapokban. Nagyobb tanulmányai: Die Trephalehre im Lichte der medizinischen Wissenschaft és Die Medicin in der Kabbala a Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums c. folyóiratban jelentek meg. Kitűnő hebraista, s mint ilyen a Hacofe c. Budapesten megjelenő héber tudományos folyóiratban több halachikus munkát írt.

13979.ht

CÍMSZÓ Prei

SZEMÉLYNÉV Prei Károl

SZÓCIKK Prei Károl orvos bőrgyógyász urológus szül Bécsbe 1870 nov 12 Jesiva tanulmányo utá lépet a orvos pályára Jelenle a Orsz Munkásbiztosít Intéze osztályvezet főorvosa bőrgyógyásza é urológi köréb vág számo cikk jelen me magya é külföld lapokban Nagyob tanulmányai Di Trephalehr i Licht de medizinische Wissenschaf é Di Medici i de Kabbal Monatsschrif fü Geschicht un Wissenschaf de Judenthum c folyóiratba jelente meg Kitűn hebraista min ilye Hacof c Budapeste megjelen hébe tudományo folyóiratba töb halachiku munká írt

13979.h

CÍMSZ Pre

SZEMÉLYNÉ Pre Káro

SZÓCIK Pre Káro orvo bőrgyógyás urológu szü Bécsb 187 no 1 Jesiv tanulmány ut lépe orvo pályár Jelenl Ors Munkásbiztosí Intéz osztályveze főorvos bőrgyógyász urológ köré vá szám cik jele m magy külföl lapokba Nagyo tanulmánya D Trephaleh Lich d medizinisch Wissenscha D Medic d Kabba Monatsschri f Geschich u Wissenscha d Judenthu folyóiratb jelent me Kitű hebraist mi ily Haco Budapest megjele héb tudomány folyóiratb tö halachik munk ír

13979.

CÍMS Pr

SZEMÉLYN Pr Kár

SZÓCI Pr Kár orv bőrgyógyá urológ sz Bécs 18 n Jesi tanulmán u lép orv pályá Jelen Or Munkásbiztos Inté osztályvez főorvo bőrgyógyás uroló kör v szá ci jel mag külfö lapokb Nagy tanulmány Trephale Lic medizinisc Wissensch Medi Kabb Monatsschr Geschic Wissensch Judenth folyóirat jelen m Kit hebrais m il Hac Budapes megjel hé tudomán folyóirat t halachi mun í

13979

CÍM P

SZEMÉLY P Ká

SZÓC P Ká or bőrgyógy uroló s Béc 1 Jes tanulmá lé or pály Jele O Munkásbizto Int osztályve főorv bőrgyógyá urol kö sz c je ma külf lapok Nag tanulmán Trephal Li medizinis Wissensc Med Kab Monatssch Geschi Wissensc Judent folyóira jele Ki hebrai i Ha Budape megje h tudomá folyóira halach mu

1397



SZEMÉL K

SZÓ K o bőrgyóg urol Bé Je tanulm l o pál Jel Munkásbizt In osztályv főor bőrgyógy uro k s j m kül lapo Na tanulmá Trepha L medizini Wissens Me Ka Monatssc Gesch Wissens Juden folyóir jel K hebra H Budap megj tudom folyóir halac m