13980.htm

CÍMSZÓ: Preisich

SZEMÉLYNÉV: Preisich Kornél

SZÓCIKK: "Preisich. Kornél*, orvos, szül. Szolnokon 1869. jún. 15. A budapesti egyetemen tanult és u. o. asszisztens, majd a Stefánia-gyermekkórház főorvosa volt, később a fővárosi kórházak szakfőorvosa lett. 1905 óta egyetemi magántanár. A gyermekgyógyászat és a fertőzések körébe vágó tanulmányai orvosi szakfolyóiratokban jelennek meg. Önállóan megjelent művei: Gyermekgyógyászati kompendium; Az angolkórság; Általános hamatológia; A gyermekkori betegségek therápiája; Tuberkulózis a gyermekkorban; A budapesti típhusz epidemiológiája; A gyermekek nemi élete.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3980. címszó a lexikon => 724. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13980.htm

CÍMSZÓ: Preisich

SZEMÉLYNÉV: Preisich Kornél

SZÓCIKK: Preisich. Kornél*, orvos, szül. Szolnokon 1869. jún. 15. A budapesti egyetemen tanult és u. o. asszisztens, majd a Stefánia-gyermekkórház főorvosa volt, később a fővárosi kórházak szakfőorvosa lett. 1905 óta egyetemi magántanár. A gyermekgyógyászat és a fertőzések körébe vágó tanulmányai orvosi szakfolyóiratokban jelennek meg. Önállóan megjelent művei: Gyermekgyógyászati kompendium; Az angolkórság; Általános hamatológia; A gyermekkori betegségek therápiája; Tuberkulózis a gyermekkorban; A budapesti típhusz epidemiológiája; A gyermekek nemi élete.

13980.ht

CÍMSZÓ Preisic

SZEMÉLYNÉV Preisic Korné

SZÓCIKK Preisich Kornél* orvos szül Szolnoko 1869 jún 15 budapest egyeteme tanul é u o asszisztens maj Stefánia-gyermekkórhá főorvos volt későb főváros kórháza szakfőorvos lett 190 ót egyetem magántanár gyermekgyógyásza é fertőzése köréb vág tanulmánya orvos szakfolyóiratokba jelenne meg Önállóa megjelen művei Gyermekgyógyászat kompendium A angolkórság Általáno hamatológia gyermekkor betegsége therápiája Tuberkulózi gyermekkorban budapest típhus epidemiológiája gyermeke nem élete

13980.h

CÍMSZ Preisi

SZEMÉLYNÉ Preisi Korn

SZÓCIK Preisic Kornél orvo szü Szolnok 186 jú 1 budapes egyetem tanu assziszten ma Stefánia-gyermekkórh főorvo vol késő főváro kórház szakfőorvo let 19 ó egyete magántaná gyermekgyógyász fertőzés köré vá tanulmány orvo szakfolyóiratokb jelenn me Önálló megjele műve Gyermekgyógyásza kompendiu angolkórsá Általán hamatológi gyermekko betegség therápiáj Tuberkulóz gyermekkorba budapes típhu epidemiológiáj gyermek ne élet

13980.

CÍMS Preis

SZEMÉLYN Preis Kor

SZÓCI Preisi Korné orv sz Szolno 18 j budape egyete tan assziszte m Stefánia-gyermekkór főorv vo kés fővár kórhá szakfőorv le 1 egyet magántan gyermekgyógyás fertőzé kör v tanulmán orv szakfolyóiratok jelen m Önáll megjel műv Gyermekgyógyász kompendi angolkórs Általá hamatológ gyermekk betegsé therápiá Tuberkuló gyermekkorb budape típh epidemiológiá gyerme n éle

13980

CÍM Prei

SZEMÉLY Prei Ko

SZÓC Preis Korn or s Szoln 1 budap egyet ta assziszt Stefánia-gyermekkó főor v ké fővá kórh szakfőor l egye magánta gyermekgyógyá fertőz kö tanulmá or szakfolyóirato jele Önál megje mű Gyermekgyógyás kompend angolkór Által hamatoló gyermek betegs therápi Tuberkul gyermekkor budap típ epidemiológi gyerm él

1398

CÍ Pre

SZEMÉL Pre K

SZÓ Prei Kor o Szol buda egye t asszisz Stefánia-gyermekk főo k főv kór szakfőo egy magánt gyermekgyógy fertő k tanulm o szakfolyóirat jel Öná megj m Gyermekgyógyá kompen angolkó Álta hamatol gyerme beteg theráp Tuberku gyermekko buda tí epidemiológ gyer é