13983.htm

CÍMSZÓ: Primates

SZÓCIKK: Primates. A középkori királyi okiratokban a községi tagok által megválasztott elöljáró elnevezése. Az elöljárót köznapi használatban zsidóbírónak nevezték. L. Judenrichter.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3983. címszó a lexikon => 725. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13983.htm

CÍMSZÓ: Primates

SZÓCIKK: Primates. A középkori királyi okiratokban a községi tagok által megválasztott elöljáró elnevezése. Az elöljárót köznapi használatban zsidóbírónak nevezték. L. Judenrichter.

13983.ht

CÍMSZÓ Primate

SZÓCIKK Primates középkor király okiratokba község tago álta megválasztot elöljár elnevezése A elöljáró köznap használatba zsidóbíróna nevezték L Judenrichter

13983.h

CÍMSZ Primat

SZÓCIK Primate középko királ okiratokb közsé tag ált megválaszto elöljá elnevezés elöljár közna használatb zsidóbírón nevezté Judenrichte

13983.

CÍMS Prima

SZÓCI Primat középk kirá okiratok közs ta ál megválaszt elölj elnevezé elöljá közn használat zsidóbíró nevezt Judenricht

13983

CÍM Prim

SZÓC Prima közép kir okirato köz t á megválasz elöl elnevez elölj köz használa zsidóbír nevez Judenrich

1398

CÍ Pri

SZÓ Prim közé ki okirat kö megválas elö elneve elöl kö használ zsidóbí neve Judenric