13987.htm

CÍMSZÓ: Propper

SZEMÉLYNÉV: Propper Aranka

SZÓCIKK: Propper, 1. Aranka, festő, szül. Nyírturán 1886. Tanulmányait Budapesten, Parisban és Londonban végezte. A Műcsarnok 1906-iki tavaszi tárlatán szerepelt először (Párisi látkép, női arckép). Az 1908. alakult Magyar Képzőművésznők Egyesületének egyik alapító tagja és alelnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3987. címszó a lexikon => 725. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13987.htm

CÍMSZÓ: Propper

SZEMÉLYNÉV: Propper Aranka

SZÓCIKK: Propper, 1. Aranka, festő, szül. Nyírturán 1886. Tanulmányait Budapesten, Parisban és Londonban végezte. A Műcsarnok 1906-iki tavaszi tárlatán szerepelt először Párisi látkép, női arckép . Az 1908. alakult Magyar Képzőművésznők Egyesületének egyik alapító tagja és alelnöke.

13987.ht

CÍMSZÓ Proppe

SZEMÉLYNÉV Proppe Arank

SZÓCIKK Propper 1 Aranka festő szül Nyírturá 1886 Tanulmányai Budapesten Parisba é Londonba végezte Műcsarno 1906-ik tavasz tárlatá szerepel előszö Páris látkép nő arcké A 1908 alakul Magya Képzőművésznő Egyesületéne egyi alapít tagj é alelnöke

13987.h

CÍMSZ Propp

SZEMÉLYNÉ Propp Aran

SZÓCIK Proppe Arank fest szü Nyírtur 188 Tanulmánya Budapeste Parisb Londonb végezt Műcsarn 1906-i tavas tárlat szerepe elősz Pári látké n arck 190 alaku Magy Képzőművészn Egyesületén egy alapí tag alelnök

13987.

CÍMS Prop

SZEMÉLYN Prop Ara

SZÓCI Propp Aran fes sz Nyírtu 18 Tanulmány Budapest Paris London végez Műcsar 1906- tava tárla szerep elős Pár látk arc 19 alak Mag Képzőművész Egyesületé eg alap ta alelnö

13987

CÍM Pro

SZEMÉLY Pro Ar

SZÓC Prop Ara fe s Nyírt 1 Tanulmán Budapes Pari Londo vége Műcsa 1906 tav tárl szere elő Pá lát ar 1 ala Ma Képzőművés Egyesület e ala t aleln

1398

CÍ Pr

SZEMÉL Pr A

SZÓ Pro Ar f Nyír Tanulmá Budape Par Lond vég Műcs 190 ta tár szer el P lá a al M Képzőművé Egyesüle al alel