13993.htm

CÍMSZÓ: Pserhofer

SZEMÉLYNÉV: Pserhofer Sámuel

SZÓCIKK: Pserhofer Sámuel, orvos, szül. Neszmélyen 1802., megh. 1879. Pápán, ahol tiszti orvos volt. Érdemeiért az arany érdemkeresztet kapta. Latinnyelvű szakmunkája 1831. Bécsben, Über die theoretische und praktische Beziehung zwischen Religion und Medizin c. műve Pápán 1841. jelent meg. Ezenkívül írt tudományos cikkeket a külföldi szaklapokba és hitéleti cikkeket a Magyar Zsinagógába.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3993. címszó a lexikon => 726. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13993.htm

CÍMSZÓ: Pserhofer

SZEMÉLYNÉV: Pserhofer Sámuel

SZÓCIKK: Pserhofer Sámuel, orvos, szül. Neszmélyen 1802., megh. 1879. Pápán, ahol tiszti orvos volt. Érdemeiért az arany érdemkeresztet kapta. Latinnyelvű szakmunkája 1831. Bécsben, Über die theoretische und praktische Beziehung zwischen Religion und Medizin c. műve Pápán 1841. jelent meg. Ezenkívül írt tudományos cikkeket a külföldi szaklapokba és hitéleti cikkeket a Magyar Zsinagógába.

13993.ht

CÍMSZÓ Pserhofe

SZEMÉLYNÉV Pserhofe Sámue

SZÓCIKK Pserhofe Sámuel orvos szül Neszmélye 1802. megh 1879 Pápán aho tiszt orvo volt Érdemeiér a aran érdemkereszte kapta Latinnyelv szakmunkáj 1831 Bécsben Übe di theoretisch un praktisch Beziehun zwische Religio un Medizi c műv Pápá 1841 jelen meg Ezenkívü ír tudományo cikkeke külföld szaklapokb é hitélet cikkeke Magya Zsinagógába

13993.h

CÍMSZ Pserhof

SZEMÉLYNÉ Pserhof Sámu

SZÓCIK Pserhof Sámue orvo szü Neszmély 1802 meg 187 Pápá ah tisz orv vol Érdemeié ara érdemkereszt kapt Latinnyel szakmunká 183 Bécsbe Üb d theoretisc u praktisc Beziehu zwisch Religi u Mediz mű Páp 184 jele me Ezenkív í tudomány cikkek külföl szaklapok hitéle cikkek Magy Zsinagógáb

13993.

CÍMS Pserho

SZEMÉLYN Pserho Sám

SZÓCI Pserho Sámu orv sz Neszmél 180 me 18 Páp a tis or vo Érdemei ar érdemkeresz kap Latinnye szakmunk 18 Bécsb Ü theoretis praktis Bezieh zwisc Relig Medi m Pá 18 jel m Ezenkí tudomán cikke külfö szaklapo hitél cikke Mag Zsinagógá

13993

CÍM Pserh

SZEMÉLY Pserh Sá

SZÓC Pserh Sám or s Neszmé 18 m 1 Pá ti o v Érdeme a érdemkeres ka Latinny szakmun 1 Bécs theoreti prakti Bezie zwis Reli Med P 1 je Ezenk tudomá cikk külf szaklap hité cikk Ma Zsinagóg

1399

CÍ Pser

SZEMÉL Pser S

SZÓ Pser Sá o Neszm 1 P t Érdem érdemkere k Latinn szakmu Béc theoret prakt Bezi zwi Rel Me j Ezen tudom cik kül szakla hit cik M Zsinagó