13994.htm

CÍMSZÓ: Psetl

SZÓCIKK: Psetl, korrumpált formája a pesat szónak, amely egyszerű magyarázatot jelent a rabbinikus nyelvben. Mai kialakulásában már nem is egyszerű magyarázat, inkább olyan fejtegetés, amely arra törekszik, hogy ellentétet keressen két vagy több talmudi tekintély állítása között, az ellentétet mesterségesen kihegyezze, hogy azután vakmerő elmetornában kiegyeztesse őket. F. m


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3994. címszó a lexikon => 726. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13994.htm

CÍMSZÓ: Psetl

SZÓCIKK: Psetl, korrumpált formája a pesat szónak, amely egyszerű magyarázatot jelent a rabbinikus nyelvben. Mai kialakulásában már nem is egyszerű magyarázat, inkább olyan fejtegetés, amely arra törekszik, hogy ellentétet keressen két vagy több talmudi tekintély állítása között, az ellentétet mesterségesen kihegyezze, hogy azután vakmerő elmetornában kiegyeztesse őket. F. m

13994.ht

CÍMSZÓ Pset

SZÓCIKK Psetl korrumpál formáj pesa szónak amel egyszer magyarázato jelen rabbiniku nyelvben Ma kialakulásába má ne i egyszer magyarázat inkáb olya fejtegetés amel arr törekszik hog ellentéte keresse ké vag töb talmud tekintél állítás között a ellentéte mesterségese kihegyezze hog azutá vakmer elmetornába kiegyeztess őket F

13994.h

CÍMSZ Pse

SZÓCIK Pset korrumpá formá pes szóna ame egysze magyarázat jele rabbinik nyelvbe M kialakulásáb m n egysze magyaráza inká oly fejtegeté ame ar törekszi ho ellentét keress k va tö talmu tekinté állítá közöt ellentét mesterséges kihegyezz ho azut vakme elmetornáb kiegyeztes őke

13994.

CÍMS Ps

SZÓCI Pse korrump form pe szón am egysz magyaráza jel rabbini nyelvb kialakulásá egysz magyaráz ink ol fejteget am a töreksz h ellenté keres v t talm tekint állít közö ellenté mestersége kihegyez h azu vakm elmetorná kiegyezte ők

13994

CÍM P

SZÓC Ps korrum for p szó a egys magyaráz je rabbin nyelv kialakulás egys magyará in o fejtege a töreks ellent kere tal tekin állí köz ellent mesterség kihegye az vak elmetorn kiegyezt ő

1399SZÓ P korru fo sz egy magyará j rabbi nyel kialakulá egy magyar i fejteg törek ellen ker ta teki áll kö ellen mestersé kihegy a va elmetor kiegyez