14003.htm

CÍMSZÓ: Purjesz

SZEMÉLYNÉV: Purjesz Imre

SZÓCIKK: P. Imre, P. Lajos öccse, szerkesztő, szül. Szentesen 1890. öngyilkos lett Budapesten 1927. Jogi tanulmányai és a doktorátus megszerzése után miniszt. fogalmazó, majd 1918. tanácsos lett. Később a Világ és a Magyar Hírlap szerkesztését vette át. Rövid ideig a Századunk társszerkesztője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4003. címszó a lexikon => 727. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14003.htm

CÍMSZÓ: Purjesz

SZEMÉLYNÉV: Purjesz Imre

SZÓCIKK: P. Imre, P. Lajos öccse, szerkesztő, szül. Szentesen 1890. öngyilkos lett Budapesten 1927. Jogi tanulmányai és a doktorátus megszerzése után miniszt. fogalmazó, majd 1918. tanácsos lett. Később a Világ és a Magyar Hírlap szerkesztését vette át. Rövid ideig a Századunk társszerkesztője volt.

14003.ht

CÍMSZÓ Purjes

SZEMÉLYNÉV Purjes Imr

SZÓCIKK P Imre P Lajo öccse szerkesztő szül Szentese 1890 öngyilko let Budapeste 1927 Jog tanulmánya é doktorátu megszerzés utá miniszt fogalmazó maj 1918 tanácso lett Későb Vilá é Magya Hírla szerkesztésé vett át Rövi idei Századun társszerkesztőj volt

14003.h

CÍMSZ Purje

SZEMÉLYNÉ Purje Im

SZÓCIK Imr Laj öccs szerkeszt szü Szentes 189 öngyilk le Budapest 192 Jo tanulmány doktorát megszerzé ut minisz fogalmaz ma 191 tanács let Késő Vil Magy Hírl szerkesztés vet á Röv ide Századu társszerkesztő vol

14003.

CÍMS Purj

SZEMÉLYN Purj I

SZÓCI Im La öcc szerkesz sz Szente 18 öngyil l Budapes 19 J tanulmán doktorá megszerz u minis fogalma m 19 tanác le Kés Vi Mag Hír szerkeszté ve Rö id Század társszerkeszt vo

14003

CÍM Pur

SZEMÉLY Pur

SZÓC I L öc szerkes s Szent 1 öngyi Budape 1 tanulmá doktor megszer mini fogalm 1 taná l Ké V Ma Hí szerkeszt v R i Száza társszerkesz v

1400

CÍ Pu

SZEMÉL Pu

SZÓ ö szerke Szen öngy Budap tanulm dokto megsze min fogal tan K M H szerkesz Száz társszerkes