14006.htm

CÍMSZÓ: Purjesz

SZEMÉLYNÉV: Purjesz Zsigmond

SZÓCIKK: "P. Zsigmond* (ifj.) (belsőecseri), orvostanár, szül. Szentesen 1846., megh. Budapesten 1918. jan. 27. Budapesten tanult és 1876. lett magántanár, 1880. ny. rendes egyetemi tanár és a belgyógyászati klinika igazgatója Kolozsváron. Magyar nemességet és udv. tanácsosi címet kapott. Számos hazai és külföldi orvostudományi folyóirat munkatársa volt. Az önállóan megjelentek közül fontosabbak: A kórisme megállapítására szükséges vizsgálati módszerek (1874); A különös kór- és gyógytan házikönyve (1874); A belgyógyászat tankönyve, mely több kiadást ért el és egyik legelterjedtebb magyarnyelvű orvosi tankönyv. Fia, P. Béla szegedi egyet, orvostanár."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4006. címszó a lexikon => 727. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14006.htm

CÍMSZÓ: Purjesz

SZEMÉLYNÉV: Purjesz Zsigmond

SZÓCIKK: P. Zsigmond* ifj. belsőecseri , orvostanár, szül. Szentesen 1846., megh. Budapesten 1918. jan. 27. Budapesten tanult és 1876. lett magántanár, 1880. ny. rendes egyetemi tanár és a belgyógyászati klinika igazgatója Kolozsváron. Magyar nemességet és udv. tanácsosi címet kapott. Számos hazai és külföldi orvostudományi folyóirat munkatársa volt. Az önállóan megjelentek közül fontosabbak: A kórisme megállapítására szükséges vizsgálati módszerek 1874 ; A különös kór- és gyógytan házikönyve 1874 ; A belgyógyászat tankönyve, mely több kiadást ért el és egyik legelterjedtebb magyarnyelvű orvosi tankönyv. Fia, P. Béla szegedi egyet, orvostanár.

14006.ht

CÍMSZÓ Purjes

SZEMÉLYNÉV Purjes Zsigmon

SZÓCIKK P Zsigmond ifj belsőecser orvostanár szül Szentese 1846. megh Budapeste 1918 jan 27 Budapeste tanul é 1876 let magántanár 1880 ny rende egyetem taná é belgyógyászat klinik igazgatój Kolozsváron Magya nemessége é udv tanácsos címe kapott Számo haza é külföld orvostudomány folyóira munkatárs volt A önállóa megjelente közü fontosabbak kórism megállapításár szüksége vizsgálat módszere 187 különö kór é gyógyta házikönyv 187 belgyógyásza tankönyve mel töb kiadás ér e é egyi legelterjedteb magyarnyelv orvos tankönyv Fia P Bél szeged egyet orvostanár

14006.h

CÍMSZ Purje

SZEMÉLYNÉ Purje Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon if belsőecse orvostaná szü Szentes 1846 meg Budapest 191 ja 2 Budapest tanu 187 le magántaná 188 n rend egyete tan belgyógyásza klini igazgató Kolozsváro Magy nemesség ud tanácso cím kapot Szám haz külföl orvostudomán folyóir munkatár vol önálló megjelent köz fontosabba kóris megállapításá szükség vizsgála módszer 18 külön kó gyógyt háziköny 18 belgyógyász tankönyv me tö kiadá é egy legelterjedte magyarnyel orvo tanköny Fi Bé szege egye orvostaná

14006.

CÍMS Purj

SZEMÉLYN Purj Zsigm

SZÓCI Zsigmo i belsőecs orvostan sz Szente 184 me Budapes 19 j Budapes tan 18 l magántan 18 ren egyet ta belgyógyász klin igazgat Kolozsvár Mag nemessé u tanács cí kapo Szá ha külfö orvostudomá folyói munkatá vo önáll megjelen kö fontosabb kóri megállapítás szüksé vizsgál módsze 1 külö k gyógy házikön 1 belgyógyás tanköny m t kiad eg legelterjedt magyarnye orv tankön F B szeg egy orvostan

14006

CÍM Pur

SZEMÉLY Pur Zsig

SZÓC Zsigm belsőec orvosta s Szent 18 m Budape 1 Budape ta 1 magánta 1 re egye t belgyógyás kli igazga Kolozsvá Ma nemess tanác c kap Sz h külf orvostudom folyó munkat v önál megjele k fontosab kór megállapítá szüks vizsgá módsz kül gyóg házikö belgyógyá tankön kia e legelterjed magyarny or tankö sze eg orvosta

1400

CÍ Pu

SZEMÉL Pu Zsi

SZÓ Zsig belsőe orvost Szen 1 Budap Budap t magánt r egy belgyógyá kl igazg Kolozsv M nemes taná ka S kül orvostudo foly munka öná megjel fontosa kó megállapít szük vizsg móds kü gyó házik belgyógy tankö ki legelterje magyarn o tank sz e orvost