14016.htm

CÍMSZÓ: Rácz

SZEMÉLYNÉV: Rácz Miksa

SZÓCIKK: Rácz, 1. Miksa, sebész, igazgató főorvos Nagyváradon, szül. u. o. 1877. A közegészségügy fejlesztése érdekében érdemes munkásságot fejt ki. Az orvostudomány körébe vágó cikkei a szaklapokban jelentek meg. Több kitüntetésben részesült. A román király az elsőosztályú román egészségügyi érdemkereszttel tüntette ki


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4016. címszó a lexikon => 729. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14016.htm

CÍMSZÓ: Rácz

SZEMÉLYNÉV: Rácz Miksa

SZÓCIKK: Rácz, 1. Miksa, sebész, igazgató főorvos Nagyváradon, szül. u. o. 1877. A közegészségügy fejlesztése érdekében érdemes munkásságot fejt ki. Az orvostudomány körébe vágó cikkei a szaklapokban jelentek meg. Több kitüntetésben részesült. A román király az elsőosztályú román egészségügyi érdemkereszttel tüntette ki

14016.ht

CÍMSZÓ Rác

SZEMÉLYNÉV Rác Miks

SZÓCIKK Rácz 1 Miksa sebész igazgat főorvo Nagyváradon szül u o 1877 közegészségüg fejlesztés érdekébe érdeme munkásságo fej ki A orvostudomán köréb vág cikke szaklapokba jelente meg Töb kitüntetésbe részesült romá királ a elsőosztály romá egészségügy érdemkeresztte tüntett k

14016.h

CÍMSZ Rá

SZEMÉLYNÉ Rá Mik

SZÓCIK Rác Miks sebés igazga főorv Nagyvárado szü 187 közegészségü fejleszté érdekéb érdem munkásság fe k orvostudomá köré vá cikk szaklapokb jelent me Tö kitüntetésb részesül rom kirá elsőosztál rom egészségüg érdemkeresztt tüntet

14016.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Mi

SZÓCI Rá Mik sebé igazg főor Nagyvárad sz 18 közegészség fejleszt érdeké érde munkássá f orvostudom kör v cik szaklapok jelen m T kitüntetés részesü ro kir elsőosztá ro egészségü érdemkereszt tünte

14016

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC R Mi seb igaz főo Nagyvára s 1 közegészsé fejlesz érdek érd munkáss orvostudo kö ci szaklapo jele kitünteté részes r ki elsőoszt r egészség érdemkeresz tünt

1401SZEMÉL

SZÓ M se iga fő Nagyvár közegészs fejles érde ér munkás orvostud k c szaklap jel kitüntet része k elsőosz egészsé érdemkeres tün