14017.htm

CÍMSZÓ: Rácz

SZEMÉLYNÉV: Rácz Sándor

SZÓCIKK: R. Sándor, ügyvéd és közgazdasági író. Aradon lakik. A háború alatt a petrogradi dán kir. követséghez volt beosztva, a háború után a Magyar Vörös Kereszt svájci megbízottja volt. Több ipari vállalatot alapított Aradon. Erdélyi lapokba állandóan ír közgazdasági és szociálpolitikai cikkeket


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4017. címszó a lexikon => 729. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14017.htm

CÍMSZÓ: Rácz

SZEMÉLYNÉV: Rácz Sándor

SZÓCIKK: R. Sándor, ügyvéd és közgazdasági író. Aradon lakik. A háború alatt a petrogradi dán kir. követséghez volt beosztva, a háború után a Magyar Vörös Kereszt svájci megbízottja volt. Több ipari vállalatot alapított Aradon. Erdélyi lapokba állandóan ír közgazdasági és szociálpolitikai cikkeket

14017.ht

CÍMSZÓ Rác

SZEMÉLYNÉV Rác Sándo

SZÓCIKK R Sándor ügyvé é közgazdaság író Arado lakik hábor alat petrograd dá kir követséghe vol beosztva hábor utá Magya Vörö Keresz svájc megbízottj volt Töb ipar vállalato alapítot Aradon Erdély lapokb állandóa í közgazdaság é szociálpolitika cikkeke

14017.h

CÍMSZ Rá

SZEMÉLYNÉ Rá Sánd

SZÓCIK Sándo ügyv közgazdasá ír Arad laki hábo ala petrogra d ki követségh vo beosztv hábo ut Magy Vör Keres sváj megbízott vol Tö ipa vállalat alapíto Arado Erdél lapok állandó közgazdasá szociálpolitik cikkek

14017.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Sán

SZÓCI Sánd ügy közgazdas í Ara lak háb al petrogr k követség v beoszt háb u Mag Vö Kere svá megbízot vo T ip vállala alapít Arad Erdé lapo álland közgazdas szociálpoliti cikke

14017

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sán üg közgazda Ar la há a petrog követsé beosz há Ma V Ker sv megbízo v i vállal alapí Ara Erd lap állan közgazda szociálpolit cikk

1401SZEMÉL S

SZÓ Sá ü közgazd A l h petro követs beos h M Ke s megbíz válla alap Ar Er la álla közgazd szociálpoli cik