14018.htm

CÍMSZÓ: Radnay

SZEMÉLYNÉV: Radnay Miklós

SZÓCIKK: Radnay Miklós*,festő,szül. Budapesten 1900. A képzőművészeti szabadiskolában tanult, azután a szolnoki telepen dolgozott. A Nemzeti Szalonban tájképeket (Parasztudvar, Alföldi szélmalom) állított ki. Részt vett a szolnoki jubiláris kiállításon (Nyárfák. Szolnoki cukorgyár), továbbá Merengő c. festményével a Műcsarnok 1928-iki kiállításán a szolnokiak csoportjában


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4018. címszó a lexikon => 729. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14018.htm

CÍMSZÓ: Radnay

SZEMÉLYNÉV: Radnay Miklós

SZÓCIKK: Radnay Miklós*,festő,szül. Budapesten 1900. A képzőművészeti szabadiskolában tanult, azután a szolnoki telepen dolgozott. A Nemzeti Szalonban tájképeket Parasztudvar, Alföldi szélmalom állított ki. Részt vett a szolnoki jubiláris kiállításon Nyárfák. Szolnoki cukorgyár , továbbá Merengő c. festményével a Műcsarnok 1928-iki kiállításán a szolnokiak csoportjában

14018.ht

CÍMSZÓ Radna

SZEMÉLYNÉV Radna Mikló

SZÓCIKK Radna Miklós*,festő,szül Budapeste 1900 képzőművészet szabadiskolába tanult azutá szolnok telepe dolgozott Nemzet Szalonba tájképeke Parasztudvar Alföld szélmalo állítot ki Rész vet szolnok jubilári kiállításo Nyárfák Szolnok cukorgyá tovább Mereng c festményéve Műcsarno 1928-ik kiállításá szolnokia csoportjába

14018.h

CÍMSZ Radn

SZEMÉLYNÉ Radn Mikl

SZÓCIK Radn Miklós*,festő,szü Budapest 190 képzőművésze szabadiskoláb tanul azut szolno telep dolgozot Nemze Szalonb tájképek Parasztudva Alföl szélmal állíto k Rés ve szolno jubilár kiállítás Nyárfá Szolno cukorgy továb Meren festményév Műcsarn 1928-i kiállítás szolnoki csoportjáb

14018.

CÍMS Rad

SZEMÉLYN Rad Mik

SZÓCI Rad Miklós*,festő,sz Budapes 19 képzőművész szabadiskolá tanu azu szoln tele dolgozo Nemz Szalon tájképe Parasztudv Alfö szélma állít Ré v szoln jubilá kiállítá Nyárf Szoln cukorg tová Mere festményé Műcsar 1928- kiállítá szolnok csoportjá

14018

CÍM Ra

SZEMÉLY Ra Mi

SZÓC Ra Miklós*,festő,s Budape 1 képzőművés szabadiskol tan az szol tel dolgoz Nem Szalo tájkép Parasztud Alf szélm állí R szol jubil kiállít Nyár Szol cukor tov Mer festmény Műcsa 1928 kiállít szolno csoportj

1401

CÍ R

SZEMÉL R M

SZÓ R Miklós*,festő, Budap képzőművé szabadisko ta a szo te dolgo Ne Szal tájké Parasztu Al szél áll szo jubi kiállí Nyá Szo cuko to Me festmén Műcs 192 kiállí szoln csoport