14021.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Emánuel

SZÓCIKK: R. Emánuel, publicista, szül. Mjestecben (Csehorsz.) 1866 febr. 1., megh. Budapesten 1924 ápr. 21. Eleinte bankhivatalnok volt, később a Neues Pester Journal, majd a PesterLloyd munkatársa volt. Egyik tárcasorozata Budapester Spaziergange, Pesti séták c. magyarul is megjelent. Petőfi. Kiss József és Reviczky Gyula sok költeményét németre fordította


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4021. címszó a lexikon => 729. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14021.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Emánuel

SZÓCIKK: R. Emánuel, publicista, szül. Mjestecben Csehorsz. 1866 febr. 1., megh. Budapesten 1924 ápr. 21. Eleinte bankhivatalnok volt, később a Neues Pester Journal, majd a PesterLloyd munkatársa volt. Egyik tárcasorozata Budapester Spaziergange, Pesti séták c. magyarul is megjelent. Petőfi. Kiss József és Reviczky Gyula sok költeményét németre fordította

14021.ht

CÍMSZÓ Rad

SZEMÉLYNÉV Rad Emánue

SZÓCIKK R Emánuel publicista szül Mjestecbe Csehorsz 186 febr 1. megh Budapeste 192 ápr 21 Eleint bankhivatalno volt későb Neue Peste Journal maj PesterLloy munkatárs volt Egyi tárcasorozat Budapeste Spaziergange Pest sétá c magyaru i megjelent Petőfi Kis Józse é Reviczk Gyul so költeményé németr fordított

14021.h

CÍMSZ Ra

SZEMÉLYNÉ Ra Emánu

SZÓCIK Emánue publicist szü Mjestecb Csehors 18 feb 1 meg Budapest 19 áp 2 Elein bankhivataln vol késő Neu Pest Journa ma PesterLlo munkatár vol Egy tárcasoroza Budapest Spaziergang Pes sét magyar megjelen Petőf Ki Józs Revicz Gyu s költemény német fordítot

14021.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Emán

SZÓCI Emánu publicis sz Mjestec Csehor 1 fe me Budapes 1 á Elei bankhivatal vo kés Ne Pes Journ m PesterLl munkatá vo Eg tárcasoroz Budapes Spaziergan Pe sé magya megjele Pető K Józ Revic Gy költemén néme fordíto

14021

CÍM

SZEMÉLY Emá

SZÓC Emán publici s Mjeste Cseho f m Budape Ele bankhivata v ké N Pe Jour PesterL munkat v E tárcasoro Budape Spazierga P s magy megjel Pet Jó Revi G költemé ném fordít

1402SZEMÉL Em

SZÓ Emá public Mjest Cseh Budap El bankhivat k P Jou Pester munka tárcasor Budap Spazierg mag megje Pe J Rev költem né fordí