14026.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Vilmos

SZÓCIKK: ". R. Vilmos, pedagógus és ifjúsági író, szül. Egerben 1847., megh. Budapesten 1919.1874-ben a budapesti állatmi tanítónőképző intézet tanára lett és mint ennek az iskolának igazgatója vonult nyugalomba. A Herbart-féle pedagógiának egyik legbuzgóbb magyar híve volt és számos tanulmányban foglalkozott mesterének elméletével. Tankönyveken kívül ifjúsági könyveket is írt. Közülük ismertebbek: Eredeti magyar gyermek- és népmesék ; Magyar népmondák; Robinson Crusoe élete ; Gróf Benyovszky Móric élete és kalandjai; Ujváry Miklós: a magyar Robinson; Vámbery Ármin utazásai."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4026. címszó a lexikon => 730. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14026.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Vilmos

SZÓCIKK: . R. Vilmos, pedagógus és ifjúsági író, szül. Egerben 1847., megh. Budapesten 1919.1874-ben a budapesti állatmi tanítónőképző intézet tanára lett és mint ennek az iskolának igazgatója vonult nyugalomba. A Herbart-féle pedagógiának egyik legbuzgóbb magyar híve volt és számos tanulmányban foglalkozott mesterének elméletével. Tankönyveken kívül ifjúsági könyveket is írt. Közülük ismertebbek: Eredeti magyar gyermek- és népmesék ; Magyar népmondák; Robinson Crusoe élete ; Gróf Benyovszky Móric élete és kalandjai; Ujváry Miklós: a magyar Robinson; Vámbery Ármin utazásai.

14026.ht

CÍMSZÓ Rad

SZEMÉLYNÉV Rad Vilmo

SZÓCIKK R Vilmos pedagógu é ifjúság író szül Egerbe 1847. megh Budapeste 1919.1874-be budapest állatm tanítónőképz intéze tanár let é min enne a iskolána igazgatój vonul nyugalomba Herbart-fél pedagógiána egyi legbuzgób magya hív vol é számo tanulmányba foglalkozot mesteréne elméletével Tankönyveke kívü ifjúság könyveke i írt Közülü ismertebbek Eredet magya gyermek é népmesé Magya népmondák Robinso Cruso élet Gró Benyovszk Móri élet é kalandjai Ujvár Miklós magya Robinson Vámber Ármi utazásai

14026.h

CÍMSZ Ra

SZEMÉLYNÉ Ra Vilm

SZÓCIK Vilmo pedagóg ifjúsá ír szü Egerb 1847 meg Budapest 1919.1874-b budapes állat tanítónőkép intéz taná le mi enn iskolán igazgató vonu nyugalomb Herbart-fé pedagógián egy legbuzgó magy hí vo szám tanulmányb foglalkozo mesterén elméletéve Tankönyvek kív ifjúsá könyvek ír Közül ismertebbe Erede magy gyerme népmes Magy népmondá Robins Crus éle Gr Benyovsz Mór éle kalandja Ujvá Mikló magy Robinso Vámbe Árm utazása

14026.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Vil

SZÓCI Vilm pedagó ifjús í sz Eger 184 me Budapes 1919.1874- budape álla tanítónőké inté tan l m en iskolá igazgat von nyugalom Herbart-f pedagógiá eg legbuzg mag h v szá tanulmány foglalkoz mesteré elméletév Tankönyve kí ifjús könyve í Közü ismertebb Ered mag gyerm népme Mag népmond Robin Cru él G Benyovs Mó él kalandj Ujv Mikl mag Robins Vámb Ár utazás

14026

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vil pedag ifjú s Ege 18 m Budape 1919.1874 budap áll tanítónők int ta e iskol igazga vo nyugalo Herbart- pedagógi e legbuz ma sz tanulmán foglalko mester elméleté Tankönyv k ifjú könyv Köz ismerteb Ere ma gyer népm Ma népmon Robi Cr é Benyov M é kaland Uj Mik ma Robin Vám Á utazá

1402SZEMÉL V

SZÓ Vi peda ifj Eg 1 Budap 1919.187 buda ál tanítónő in t isko igazg v nyugal Herbart pedagóg legbu m s tanulmá foglalk meste elmélet Tanköny ifj köny Kö ismerte Er m gye nép M népmo Rob C Benyo kalan U Mi m Robi Vá utaz