14029.htm

CÍMSZÓ: Rados

SZEMÉLYNÉV: Rados Dezső

SZÓCIKK: Rados, 1. Dezső, zenepedagógus, szül. Győrön 1891 ápr. 12. A budapesti Zeneakadémia elvégzése után tanára, majd h. igazgatója volt a szabadkai Városi Zenedének s e minőségben rendkívül sokat tett a szerb-magyar részek zenekultúrájának felvirágoztatásáért. Számos koncertet adott. 1918 óta a budapesti Fodor-zeneakadémia tanára. Elismert zenepedagógus.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4029. címszó a lexikon => 730. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14029.htm

CÍMSZÓ: Rados

SZEMÉLYNÉV: Rados Dezső

SZÓCIKK: Rados, 1. Dezső, zenepedagógus, szül. Győrön 1891 ápr. 12. A budapesti Zeneakadémia elvégzése után tanára, majd h. igazgatója volt a szabadkai Városi Zenedének s e minőségben rendkívül sokat tett a szerb-magyar részek zenekultúrájának felvirágoztatásáért. Számos koncertet adott. 1918 óta a budapesti Fodor-zeneakadémia tanára. Elismert zenepedagógus.

14029.ht

CÍMSZÓ Rado

SZEMÉLYNÉV Rado Dezs

SZÓCIKK Rados 1 Dezső zenepedagógus szül Győrö 189 ápr 12 budapest Zeneakadémi elvégzés utá tanára maj h igazgatój vol szabadka Város Zenedéne minőségbe rendkívü soka tet szerb-magya része zenekultúrájána felvirágoztatásáért Számo koncerte adott 191 ót budapest Fodor-zeneakadémi tanára Elismer zenepedagógus

14029.h

CÍMSZ Rad

SZEMÉLYNÉ Rad Dez

SZÓCIK Rado Dezs zenepedagógu szü Győr 18 áp 1 budapes Zeneakadém elvégzé ut tanár ma igazgató vo szabadk Váro Zenedén minőségb rendkív sok te szerb-magy rész zenekultúráján felvirágoztatásáér Szám koncert adot 19 ó budapes Fodor-zeneakadém tanár Elisme zenepedagógu

14029.

CÍMS Ra

SZEMÉLYN Ra De

SZÓCI Rad Dez zenepedagóg sz Győ 1 á budape Zeneakadé elvégz u taná m igazgat v szabad Vár Zenedé minőség rendkí so t szerb-mag rés zenekultúrájá felvirágoztatásáé Szá koncer ado 1 budape Fodor-zeneakadé taná Elism zenepedagóg

14029

CÍM R

SZEMÉLY R D

SZÓC Ra De zenepedagó s Gy budap Zeneakad elvég tan igazga szaba Vá Zened minősé rendk s szerb-ma ré zenekultúráj felvirágoztatásá Sz konce ad budap Fodor-zeneakad tan Elis zenepedagó

1402SZEMÉL

SZÓ R D zenepedag G buda Zeneaka elvé ta igazg szab V Zene minős rend szerb-m r zenekultúrá felvirágoztatás S konc a buda Fodor-zeneaka ta Eli zenepedag