14032.htm

CÍMSZÓ: Rados

SZEMÉLYNÉV: Rados Móric

SZÓCIKK: R. Móric, újságíró és lapkiadó szül. Abonyban 1888. Megalapította Kolozsváron a Consum és Rumánischer Lloyd c. romániai közgazdasági lapokat. Sajtó alá rendezte az Erdélyi Gazdasági Lexikont. Iskolaszéki alelnöke a kolozsvári orthodox zsidó hitközségnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4032. címszó a lexikon => 730. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14032.htm

CÍMSZÓ: Rados

SZEMÉLYNÉV: Rados Móric

SZÓCIKK: R. Móric, újságíró és lapkiadó szül. Abonyban 1888. Megalapította Kolozsváron a Consum és Rumánischer Lloyd c. romániai közgazdasági lapokat. Sajtó alá rendezte az Erdélyi Gazdasági Lexikont. Iskolaszéki alelnöke a kolozsvári orthodox zsidó hitközségnek.

14032.ht

CÍMSZÓ Rado

SZEMÉLYNÉV Rado Móri

SZÓCIKK R Móric újságír é lapkiad szül Abonyba 1888 Megalapított Kolozsváro Consu é Rumánische Lloy c románia közgazdaság lapokat Sajt al rendezt a Erdély Gazdaság Lexikont Iskolaszék alelnök kolozsvár orthodo zsid hitközségnek

14032.h

CÍMSZ Rad

SZEMÉLYNÉ Rad Mór

SZÓCIK Móri újságí lapkia szü Abonyb 188 Megalapítot Kolozsvár Cons Rumánisch Llo románi közgazdasá lapoka Saj a rendez Erdél Gazdasá Lexikon Iskolaszé alelnö kolozsvá orthod zsi hitközségne

14032.

CÍMS Ra

SZEMÉLYN Ra Mó

SZÓCI Mór újság lapki sz Abony 18 Megalapíto Kolozsvá Con Rumánisc Ll román közgazdas lapok Sa rende Erdé Gazdas Lexiko Iskolasz aleln kolozsv ortho zs hitközségn

14032

CÍM R

SZEMÉLY R M

SZÓC Mó újsá lapk s Abon 1 Megalapít Kolozsv Co Rumánis L romá közgazda lapo S rend Erd Gazda Lexik Iskolas alel kolozs orth z hitközség

1403SZEMÉL

SZÓ M újs lap Abo Megalapí Kolozs C Rumáni rom közgazd lap ren Er Gazd Lexi Iskola ale koloz ort hitközsé