14037.htm

CÍMSZÓ: Rákosi

SZEMÉLYNÉV: Rákosi Tibor

SZÓCIKK: Rákosi H. Tibor, közgazdasági író, szül. Sarmaságon (Szatmár vm.) 1878. Azelőtt szépirodalmi műveket is írt (monológok, esztétikai cikkek), újabban csak közgazdasággal foglalkozik. Munkatársa a Magyar Pénzügy, Magyar Kereskedők Lapja és Magyar Iparnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4037. címszó a lexikon => 731. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14037.htm

CÍMSZÓ: Rákosi

SZEMÉLYNÉV: Rákosi Tibor

SZÓCIKK: Rákosi H. Tibor, közgazdasági író, szül. Sarmaságon Szatmár vm. 1878. Azelőtt szépirodalmi műveket is írt monológok, esztétikai cikkek , újabban csak közgazdasággal foglalkozik. Munkatársa a Magyar Pénzügy, Magyar Kereskedők Lapja és Magyar Iparnak.

14037.ht

CÍMSZÓ Rákos

SZEMÉLYNÉV Rákos Tibo

SZÓCIKK Rákos H Tibor közgazdaság író szül Sarmaságo Szatmá vm 1878 Azelőt szépirodalm műveke i ír monológok esztétika cikke újabba csa közgazdaságga foglalkozik Munkatárs Magya Pénzügy Magya Kereskedő Lapj é Magya Iparnak

14037.h

CÍMSZ Ráko

SZEMÉLYNÉ Ráko Tib

SZÓCIK Ráko Tibo közgazdasá ír szü Sarmaság Szatm v 187 Azelő szépirodal művek í monológo esztétik cikk újabb cs közgazdaságg foglalkozi Munkatár Magy Pénzüg Magy Keresked Lap Magy Iparna

14037.

CÍMS Rák

SZEMÉLYN Rák Ti

SZÓCI Rák Tib közgazdas í sz Sarmasá Szat 18 Azel szépiroda műve monológ esztéti cik újab c közgazdaság foglalkoz Munkatá Mag Pénzü Mag Kereske La Mag Iparn

14037

CÍM Rá

SZEMÉLY Rá T

SZÓC Rá Ti közgazda s Sarmas Sza 1 Aze szépirod műv monoló esztét ci úja közgazdasá foglalko Munkat Ma Pénz Ma Keresk L Ma Ipar

1403

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ R T közgazd Sarma Sz Az szépiro mű monol eszté c új közgazdas foglalk Munka M Pén M Keres M Ipa