14039.htm

CÍMSZÓ: Rajka

SZEMÉLYNÉV: Rajka Ödön

SZÓCIKK: Rajka Ödön, orvos, szül. 1890. A budapesti egyetemet végezte, majd a Teleia dermatológus orvosa lett. Állandó munkatársa a Gyógyászat, Bőrgyógyászati Szemle és több nagy külföldi szakfolyóiratnak. Több tanulmánya jelent meg könyvalakban. Főműve a Lehner Imrével (1. o.) együtt írt Allergie des Hauts.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4039. címszó a lexikon => 732. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14039.htm

CÍMSZÓ: Rajka

SZEMÉLYNÉV: Rajka Ödön

SZÓCIKK: Rajka Ödön, orvos, szül. 1890. A budapesti egyetemet végezte, majd a Teleia dermatológus orvosa lett. Állandó munkatársa a Gyógyászat, Bőrgyógyászati Szemle és több nagy külföldi szakfolyóiratnak. Több tanulmánya jelent meg könyvalakban. Főműve a Lehner Imrével 1. o. együtt írt Allergie des Hauts.

14039.ht

CÍMSZÓ Rajk

SZEMÉLYNÉV Rajk Ödö

SZÓCIKK Rajk Ödön orvos szül 1890 budapest egyeteme végezte maj Telei dermatológu orvos lett Álland munkatárs Gyógyászat Bőrgyógyászat Szeml é töb nag külföld szakfolyóiratnak Töb tanulmány jelen me könyvalakban Főműv Lehne Imréve 1 o együt ír Allergi de Hauts

14039.h

CÍMSZ Raj

SZEMÉLYNÉ Raj Öd

SZÓCIK Raj Ödö orvo szü 189 budapes egyetem végezt ma Tele dermatológ orvo let Állan munkatár Gyógyásza Bőrgyógyásza Szem tö na külföl szakfolyóiratna Tö tanulmán jele m könyvalakba Főmű Lehn Imrév együ í Allerg d Haut

14039.

CÍMS Ra

SZEMÉLYN Ra Ö

SZÓCI Ra Öd orv sz 18 budape egyete végez m Tel dermatoló orv le Álla munkatá Gyógyász Bőrgyógyász Sze t n külfö szakfolyóiratn T tanulmá jel könyvalakb Főm Leh Imré egy Aller Hau

14039

CÍM R

SZEMÉLY R

SZÓC R Ö or s 1 budap egyet vége Te dermatol or l Áll munkat Gyógyás Bőrgyógyás Sz külf szakfolyóirat tanulm je könyvalak Fő Le Imr eg Alle Ha

1403SZEMÉL

SZÓ o buda egye vég T dermato o Ál munka Gyógyá Bőrgyógyá S kül szakfolyóira tanul j könyvala F L Im e All H