14042.htm

CÍMSZÓ: Ranschburg

SZEMÉLYNÉV: Ranschburg Salomon

SZÓCIKK: 2. R. Salamon, rabbi, R. Pál atyja, szül. Luzcban (Csehország) 1816., megh. Győrben 1895. Régi rabbicsaládból származott. Előbb Csehországban volt rabbi, onnan 1855. Győrbe hívták meg. Kitűnő talmudtudós volt s egy talmudikus tárgyú nagy műve kéziratban s töredékben maradt fenn.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4042. címszó a lexikon => 732. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14042.htm

CÍMSZÓ: Ranschburg

SZEMÉLYNÉV: Ranschburg Salomon

SZÓCIKK: 2. R. Salamon, rabbi, R. Pál atyja, szül. Luzcban Csehország 1816., megh. Győrben 1895. Régi rabbicsaládból származott. Előbb Csehországban volt rabbi, onnan 1855. Győrbe hívták meg. Kitűnő talmudtudós volt s egy talmudikus tárgyú nagy műve kéziratban s töredékben maradt fenn.

14042.ht

CÍMSZÓ Ranschbur

SZEMÉLYNÉV Ranschbur Salomo

SZÓCIKK 2 R Salamon rabbi R Pá atyja szül Luzcba Csehorszá 1816. megh Győrbe 1895 Rég rabbicsaládbó származott Előb Csehországba vol rabbi onna 1855 Győrb hívtá meg Kitűn talmudtudó vol eg talmudiku tárgy nag műv kéziratba töredékbe marad fenn

14042.h

CÍMSZ Ranschbu

SZEMÉLYNÉ Ranschbu Salom

SZÓCIK Salamo rabb P atyj szü Luzcb Csehorsz 1816 meg Győrb 189 Ré rabbicsaládb származot Elő Csehországb vo rabb onn 185 Győr hívt me Kitű talmudtud vo e talmudik tárg na mű kéziratb töredékb mara fen

14042.

CÍMS Ranschb

SZEMÉLYN Ranschb Salo

SZÓCI Salam rab aty sz Luzc Csehors 181 me Győr 18 R rabbicsalád származo El Csehország v rab on 18 Győ hív m Kit talmudtu v talmudi tár n m kézirat töredék mar fe

14042

CÍM Ransch

SZEMÉLY Ransch Sal

SZÓC Sala ra at s Luz Csehor 18 m Győ 1 rabbicsalá származ E Csehorszá ra o 1 Gy hí Ki talmudt talmud tá kézira töredé ma f

1404

CÍ Ransc

SZEMÉL Ransc Sa

SZÓ Sal r a Lu Cseho 1 Gy rabbicsal szárma Csehorsz r G h K talmud talmu t kézir töred m