14045.htm

CÍMSZÓ: Ráskai

SZEMÉLYNÉV: Ráskay Dezső

SZÓCIKK: "Ráskai, 1. Dezső*, orvostanár, szül. Budapesten 1866 dec. 5. U. o. és Bécsben tanult, majd több fővárosi kórházban lett urológus főorvos és egyetemi magántanár. Művei: A cystitis aetiologiája (1900 németül is); A húgycsőszűkületek kórszövettana (németül is 1901); Az erőművi húgycsöszűkületek (1908); Tanulmányok a dültmirigy megnagyobbodásáról(1901-1905); Vese-vizsgálati módszerek (1911); Über Harnröhrenstrikturen (1912); Die Rolle des Influenza-bazillus bei Erkrankungen der Uroqenitalapparatei (1913, Virchows Archív); Hogyan és mit látunk a kystoskóppal? (1923); A sebészi vesemegbetegedések korai diagnosisa (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4045. címszó a lexikon => 733. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14045.htm

CÍMSZÓ: Ráskai

SZEMÉLYNÉV: Ráskay Dezső

SZÓCIKK: Ráskai, 1. Dezső*, orvostanár, szül. Budapesten 1866 dec. 5. U. o. és Bécsben tanult, majd több fővárosi kórházban lett urológus főorvos és egyetemi magántanár. Művei: A cystitis aetiologiája 1900 németül is ; A húgycsőszűkületek kórszövettana németül is 1901 ; Az erőművi húgycsöszűkületek 1908 ; Tanulmányok a dültmirigy megnagyobbodásáról 1901-1905 ; Vese-vizsgálati módszerek 1911 ; Über Harnröhrenstrikturen 1912 ; Die Rolle des Influenza-bazillus bei Erkrankungen der Uroqenitalapparatei 1913, Virchows Archív ; Hogyan és mit látunk a kystoskóppal? 1923 ; A sebészi vesemegbetegedések korai diagnosisa 1926 .

14045.ht

CÍMSZÓ Ráska

SZEMÉLYNÉV Ráska Dezs

SZÓCIKK Ráskai 1 Dezső* orvostanár szül Budapeste 186 dec 5 U o é Bécsbe tanult maj töb főváros kórházba let urológu főorvo é egyetem magántanár Művei cystiti aetiologiáj 190 németü i húgycsőszűkülete kórszövettan németü i 190 A erőműv húgycsöszűkülete 190 Tanulmányo dültmirig megnagyobbodásáró 1901-190 Vese-vizsgálat módszere 191 Übe Harnröhrenstrikture 191 Di Roll de Influenza-bazillu be Erkrankunge de Uroqenitalapparate 1913 Virchow Archí Hogya é mi látun kystoskóppal 192 sebész vesemegbetegedése kora diagnosis 192

14045.h

CÍMSZ Rásk

SZEMÉLYNÉ Rásk Dez

SZÓCIK Ráska Dezső orvostaná szü Budapest 18 de Bécsb tanul ma tö főváro kórházb le urológ főorv egyete magántaná Műve cystit aetiologiá 19 német húgycsőszűkület kórszövetta német 19 erőmű húgycsöszűkület 19 Tanulmány dültmiri megnagyobbodásár 1901-19 Vese-vizsgála módszer 19 Üb Harnröhrenstriktur 19 D Rol d Influenza-bazill b Erkrankung d Uroqenitalapparat 191 Vircho Arch Hogy m látu kystoskóppa 19 sebés vesemegbetegedés kor diagnosi 19

14045.

CÍMS Rás

SZEMÉLYN Rás De

SZÓCI Rásk Dezs orvostan sz Budapes 1 d Bécs tanu m t fővár kórház l uroló főor egyet magántan Műv cysti aetiologi 1 néme húgycsőszűküle kórszövett néme 1 erőm húgycsöszűküle 1 Tanulmán dültmir megnagyobbodásá 1901-1 Vese-vizsgál módsze 1 Ü Harnröhrenstriktu 1 Ro Influenza-bazil Erkrankun Uroqenitalappara 19 Virch Arc Hog lát kystoskópp 1 sebé vesemegbetegedé ko diagnos 1

14045

CÍM Rá

SZEMÉLY Rá D

SZÓC Rás Dez orvosta s Budape Béc tan fővá kórhá urol főo egye magánta Mű cyst aetiolog ném húgycsőszűkül kórszövet ném erő húgycsöszűkül Tanulmá dültmi megnagyobbodás 1901- Vese-vizsgá módsz Harnröhrenstrikt R Influenza-bazi Erkranku Uroqenitalappar 1 Virc Ar Ho lá kystoskóp seb vesemegbeteged k diagno

1404

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ Rá De orvost Budap Bé ta főv kórh uro fő egy magánt M cys aetiolo né húgycsőszűkü kórszöve né er húgycsöszűkü Tanulm dültm megnagyobbodá 1901 Vese-vizsg móds Harnröhrenstrik Influenza-baz Erkrank Uroqenitalappa Vir A H l kystoskó se vesemegbetege diagn