14047.htm

CÍMSZÓ: Rátkai

SZEMÉLYNÉV: Rátkai Márton

SZÓCIKK: Rátkai Márton, színművész, szül. Budapesten 1881 nov. 18. Az Orsz. Színművészeti Akadémián tanult, majd a Magyar Színház és több vidéki társulat tagja lett. 1905-től kezdve a Király Színháznak is tagja. 1921-ben huzamosabb ideig Amerikában működött és saját társulatával járta be az Egyesült-Államok nagyobb városait. Egyaránt kiváló drámai és operettszínész, aki ének- és táncszerepekben érte el legnagyobb sikereit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4047. címszó a lexikon => 733. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14047.htm

CÍMSZÓ: Rátkai

SZEMÉLYNÉV: Rátkai Márton

SZÓCIKK: Rátkai Márton, színművész, szül. Budapesten 1881 nov. 18. Az Orsz. Színművészeti Akadémián tanult, majd a Magyar Színház és több vidéki társulat tagja lett. 1905-től kezdve a Király Színháznak is tagja. 1921-ben huzamosabb ideig Amerikában működött és saját társulatával járta be az Egyesült-Államok nagyobb városait. Egyaránt kiváló drámai és operettszínész, aki ének- és táncszerepekben érte el legnagyobb sikereit.

14047.ht

CÍMSZÓ Rátka

SZEMÉLYNÉV Rátka Márto

SZÓCIKK Rátka Márton színművész szül Budapeste 188 nov 18 A Orsz Színművészet Akadémiá tanult maj Magya Színhá é töb vidék társula tagj lett 1905-tő kezdv Királ Színházna i tagja 1921-be huzamosab idei Amerikába működöt é sajá társulatáva járt b a Egyesült-Államo nagyob városait Egyarán kivál dráma é operettszínész ak ének é táncszerepekbe ért e legnagyob sikereit

14047.h

CÍMSZ Rátk

SZEMÉLYNÉ Rátk Márt

SZÓCIK Rátk Márto színművés szü Budapest 18 no 1 Ors Színművésze Akadémi tanul ma Magy Szính tö vidé társul tag let 1905-t kezd Kirá Színházn tagj 1921-b huzamosa ide Amerikáb működö saj társulatáv jár Egyesült-Állam nagyo városai Egyará kivá drám operettszínés a éne táncszerepekb ér legnagyo sikerei

14047.

CÍMS Rát

SZEMÉLYN Rát Már

SZÓCI Rát Márt színművé sz Budapes 1 n Or Színművész Akadém tanu m Mag Szín t vid társu ta le 1905- kez Kir Színház tag 1921- huzamos id Ameriká működ sa társulatá já Egyesült-Álla nagy városa Egyar kiv drá operettszíné én táncszerepek é legnagy sikere

14047

CÍM Rá

SZEMÉLY Rá Má

SZÓC Rá Már színműv s Budape O Színművés Akadé tan Ma Szí vi társ t l 1905 ke Ki Színhá ta 1921 huzamo i Amerik műkö s társulat j Egyesült-Áll nag város Egya ki dr operettszín é táncszerepe legnag siker

1404

CÍ R

SZEMÉL R M

SZÓ R Má színmű Budap Színművé Akad ta M Sz v tár 190 k K Szính t 192 huzam Ameri műk társula Egyesült-Ál na váro Egy k d operettszí táncszerep legna sike