14048.htm

CÍMSZÓ: Rav

SZÓCIKK: Rav, a rabbinak neve, ki a községnek vallási vezetője. A szokásos nyelvhasználat Rófnak ejti. Egy hitközségnek csak egy R.-ja lehet, a mellette funkcionáló lelkészek nem élhetnek ezzel a címmel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4048. címszó a lexikon => 733. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14048.htm

CÍMSZÓ: Rav

SZÓCIKK: Rav, a rabbinak neve, ki a községnek vallási vezetője. A szokásos nyelvhasználat Rófnak ejti. Egy hitközségnek csak egy R.-ja lehet, a mellette funkcionáló lelkészek nem élhetnek ezzel a címmel.

14048.ht

CÍMSZÓ Ra

SZÓCIKK Rav rabbina neve k községne vallás vezetője szokáso nyelvhasznála Rófna ejti Eg hitközségne csa eg R.-j lehet mellett funkcionál lelkésze ne élhetne ezze címmel

14048.h

CÍMSZ R

SZÓCIK Ra rabbin nev községn vallá vezetőj szokás nyelvhasznál Rófn ejt E hitközségn cs e R.- lehe mellet funkcioná lelkész n élhetn ezz címme

14048.

CÍMS

SZÓCI R rabbi ne község vall vezető szoká nyelvhaszná Róf ej hitközség c R. leh melle funkcion lelkés élhet ez címm

14048

CÍM

SZÓC rabb n közsé val vezet szok nyelvhaszn Ró e hitközsé R le mell funkcio lelké élhe e cím

1404SZÓ rab közs va veze szo nyelvhasz R hitközs l mel funkci lelk élh cí