14054.htm

CÍMSZÓ: Rechnitz

SZEMÉLYNÉV: Rechnitz Alexande

SZÓCIKK: Rechnitz, 1. Alexander Salomon, szerkesztő, szül. Budapesten 1846 jún. 28., megh. Hamburgban. A bécsi egyetemen tanult és korán újságíró lett. Nevét írói körökben akkor tette népszerűvé, amikor Drezdában az összes kiválóbb művészek életrajzát megírta. Ezeken kívül is számos jó életrajz származik tőle. Verses kötete Die Macht der Liebe címen jelent meg. Kitűnő színházi kritikus és tárcaíró, aki később Hamburgban maga is lapot szerkesztett


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4054. címszó a lexikon => 734. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14054.htm

CÍMSZÓ: Rechnitz

SZEMÉLYNÉV: Rechnitz Alexande

SZÓCIKK: Rechnitz, 1. Alexander Salomon, szerkesztő, szül. Budapesten 1846 jún. 28., megh. Hamburgban. A bécsi egyetemen tanult és korán újságíró lett. Nevét írói körökben akkor tette népszerűvé, amikor Drezdában az összes kiválóbb művészek életrajzát megírta. Ezeken kívül is számos jó életrajz származik tőle. Verses kötete Die Macht der Liebe címen jelent meg. Kitűnő színházi kritikus és tárcaíró, aki később Hamburgban maga is lapot szerkesztett

14054.ht

CÍMSZÓ Rechnit

SZEMÉLYNÉV Rechnit Alexand

SZÓCIKK Rechnitz 1 Alexande Salomon szerkesztő szül Budapeste 184 jún 28. megh Hamburgban bécs egyeteme tanul é korá újságír lett Nevé író körökbe akko tett népszerűvé amiko Drezdába a össze kiválób művésze életrajzá megírta Ezeke kívü i számo j életraj származi tőle Verse kötet Di Mach de Lieb címe jelen meg Kitűn színház kritiku é tárcaíró ak későb Hamburgba mag i lapo szerkesztet

14054.h

CÍMSZ Rechni

SZEMÉLYNÉ Rechni Alexan

SZÓCIK Rechnit Alexand Salomo szerkeszt szü Budapest 18 jú 28 meg Hamburgba béc egyetem tanu kor újságí let Nev ír körökb akk tet népszerűv amik Drezdáb össz kiváló művész életrajz megírt Ezek kív szám életra származ től Vers köte D Mac d Lie cím jele me Kitű színhá kritik tárcaír a késő Hamburgb ma lap szerkeszte

14054.

CÍMS Rechn

SZEMÉLYN Rechn Alexa

SZÓCI Rechni Alexan Salom szerkesz sz Budapes 1 j 2 me Hamburgb bé egyete tan ko újság le Ne í körök ak te népszerű ami Drezdá öss kivál művés életraj megír Eze kí szá életr szárma tő Ver köt Ma Li cí jel m Kit szính kriti tárcaí kés Hamburg m la szerkeszt

14054

CÍM Rech

SZEMÉLY Rech Alex

SZÓC Rechn Alexa Salo szerkes s Budape m Hamburg b egyet ta k újsá l N körö a t népszer am Drezd ös kivá művé életra megí Ez k sz élet szárm t Ve kö M L c je Ki szín krit tárca ké Hambur l szerkesz

1405

CÍ Rec

SZEMÉL Rec Ale

SZÓ Rech Alex Sal szerke Budap Hambur egye t újs kör népsze a Drez ö kiv műv életr meg E s éle szár V k j K szí kri tárc k Hambu szerkes