14058.htm

CÍMSZÓ: Reform

SZÓCIKK: Reform. A haladó zsidóság németnyelvű orgánuma. Szerkesztették Pesten 1868-69-ig Strasmann Mór és Joseffy Farkas.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4058. címszó a lexikon => 734. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14058.htm

CÍMSZÓ: Reform

SZÓCIKK: Reform. A haladó zsidóság németnyelvű orgánuma. Szerkesztették Pesten 1868-69-ig Strasmann Mór és Joseffy Farkas.

14058.ht

CÍMSZÓ Refor

SZÓCIKK Reform halad zsidósá németnyelv orgánuma Szerkesztetté Peste 1868-69-i Strasman Mó é Joseff Farkas

14058.h

CÍMSZ Refo

SZÓCIK Refor hala zsidós németnyel orgánum Szerkesztett Pest 1868-69- Strasma M Josef Farka

14058.

CÍMS Ref

SZÓCI Refo hal zsidó németnye orgánu Szerkesztet Pes 1868-69 Strasm Jose Fark

14058

CÍM Re

SZÓC Ref ha zsid németny orgán Szerkeszte Pe 1868-6 Stras Jos Far

1405

CÍ R

SZÓ Re h zsi németn orgá Szerkeszt P 1868- Stra Jo Fa