14067.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Leó

SZÓCIKK: R. Leó, rabbi és orvos, szül. Karácsonymezőn 1863. Tanulmányait Ehrenfeld Saul rabbinál végezte. 1885 ben Amerikába vándorolt, ahol mint rabbi és orvos működik. Több orvosi szakmunkát és talmudi vonatkozású könyvet írt. Jelenleg Clevelandban él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4067. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14067.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Leó

SZÓCIKK: R. Leó, rabbi és orvos, szül. Karácsonymezőn 1863. Tanulmányait Ehrenfeld Saul rabbinál végezte. 1885 ben Amerikába vándorolt, ahol mint rabbi és orvos működik. Több orvosi szakmunkát és talmudi vonatkozású könyvet írt. Jelenleg Clevelandban él.

14067.ht

CÍMSZÓ Reic

SZEMÉLYNÉV Reic Le

SZÓCIKK R Leó rabb é orvos szül Karácsonymező 1863 Tanulmányai Ehrenfel Sau rabbiná végezte 188 be Amerikáb vándorolt aho min rabb é orvo működik Töb orvos szakmunká é talmud vonatkozás könyve írt Jelenle Clevelandba él

14067.h

CÍMSZ Rei

SZEMÉLYNÉ Rei L

SZÓCIK Le rab orvo szü Karácsonymez 186 Tanulmánya Ehrenfe Sa rabbin végezt 18 b Ameriká vándorol ah mi rab orv működi Tö orvo szakmunk talmu vonatkozá könyv ír Jelenl Clevelandb é

14067.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re

SZÓCI L ra orv sz Karácsonyme 18 Tanulmány Ehrenf S rabbi végez 1 Amerik vándoro a m ra or működ T orv szakmun talm vonatkoz köny í Jelen Cleveland

14067

CÍM R

SZEMÉLY R

SZÓC r or s Karácsonym 1 Tanulmán Ehren rabb vége Ameri vándor r o műkö or szakmu tal vonatko kön Jele Clevelan

1406SZEMÉL

SZÓ o Karácsony Tanulmá Ehre rab vég Amer vándo műk o szakm ta vonatk kö Jel Clevela