14068.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Miklós

SZÓCIKK: "R. Miklós, orvos, szakíró, szül. Zsámbékon 1856., megh. Budapesten. Tanulmányait Wienben végezte. A magyar kormány ösztöndíjával tanulmányozta külföldön a mechano-therapiát s visszatérve ilyen gyógyintézetet rendezett be. Cikkei a Balneológiai Évkönyvben, Magyar Orvosok Lapjában, Budapesti Orvosi Újságban s számos külföldi orvosi szemlében és lexikonban jelentek meg. Önálló müvei: A túlhevített száraz levegő- fürdök módszerei és javallatai ; Mechanotherapia."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4068. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14068.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Miklós

SZÓCIKK: R. Miklós, orvos, szakíró, szül. Zsámbékon 1856., megh. Budapesten. Tanulmányait Wienben végezte. A magyar kormány ösztöndíjával tanulmányozta külföldön a mechano-therapiát s visszatérve ilyen gyógyintézetet rendezett be. Cikkei a Balneológiai Évkönyvben, Magyar Orvosok Lapjában, Budapesti Orvosi Újságban s számos külföldi orvosi szemlében és lexikonban jelentek meg. Önálló müvei: A túlhevített száraz levegő- fürdök módszerei és javallatai ; Mechanotherapia.

14068.ht

CÍMSZÓ Reic

SZEMÉLYNÉV Reic Mikló

SZÓCIKK R Miklós orvos szakíró szül Zsámbéko 1856. megh Budapesten Tanulmányai Wienbe végezte magya kormán ösztöndíjáva tanulmányozt külföldö mechano-therapiá visszatérv ilye gyógyintézete rendezet be Cikke Balneológia Évkönyvben Magya Orvoso Lapjában Budapest Orvos Újságba számo külföld orvos szemlébe é lexikonba jelente meg Önáll müvei túlhevítet szára levegő fürdö módszere é javallata Mechanotherapia

14068.h

CÍMSZ Rei

SZEMÉLYNÉ Rei Mikl

SZÓCIK Mikló orvo szakír szü Zsámbék 1856 meg Budapeste Tanulmánya Wienb végezt magy kormá ösztöndíjáv tanulmányoz külföld mechano-therapi visszatér ily gyógyintézet rendeze b Cikk Balneológi Évkönyvbe Magy Orvos Lapjába Budapes Orvo Újságb szám külföl orvo szemléb lexikonb jelent me Önál müve túlhevíte szár leveg fürd módszer javallat Mechanotherapi

14068.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re Mik

SZÓCI Mikl orv szakí sz Zsámbé 185 me Budapest Tanulmány Wien végez mag korm ösztöndíjá tanulmányo külföl mechano-therap visszaté il gyógyintéze rendez Cik Balneológ Évkönyvb Mag Orvo Lapjáb Budape Orv Újság szá külfö orv szemlé lexikon jelen m Öná müv túlhevít szá leve für módsze javalla Mechanotherap

14068

CÍM R

SZEMÉLY R Mi

SZÓC Mik or szak s Zsámb 18 m Budapes Tanulmán Wie vége ma kor ösztöndíj tanulmány külfö mechano-thera visszat i gyógyintéz rende Ci Balneoló Évkönyv Ma Orv Lapjá Budap Or Újsá sz külf or szeml lexiko jele Ön mü túlheví sz lev fü módsz javall Mechanothera

1406SZEMÉL M

SZÓ Mi o sza Zsám 1 Budape Tanulmá Wi vég m ko ösztöndí tanulmán külf mechano-ther vissza gyógyinté rend C Balneol Évköny M Or Lapj Buda O Újs s kül o szem lexik jel Ö m túlhev s le f móds javal Mechanother